Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Cyfrowe zaproszenie do składania wniosków poświęcone wspólnym europejskim ramom odniesienia dla zastosowań energooszczędnych

Celem tego wydarzenia jest stworzenie dla potencjalnych kandydatów forum do dyskusji na temat pomysłów i możliwości współpracy, a także wyjaśnienie ewentualnych pytań, jakie mogą mieć w związku z treścią zaproszenia.

Mobile-background-with-elements-connected-internet

Image by Freepik

W planie działania na rzecz cyfryzacji energii przyjętym 18 października 2022 r. wezwano do opracowania wspólnych europejskich ram odniesienia (CERF), w tym wdrożenia odniesienia opartego na otwartym oprogramowaniu, na potrzeby aplikacji konsumenckiej, która umożliwia dobrowolne zmniejszenie zużycia energii, a tym samym pomoże zmniejszyć koszty energii.

Aby wesprzeć te prace, DG Connect zainicjowała apel DIGITAL dotyczący unijnych ram odniesienia w zakresie oszczędności energii, ogłoszony 11 maja 2023 r., otwarty do 26 września 2023 r. Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest ustanowienie i promowanie powszechnego przyjęcia wspólnych europejskich ram odniesienia (CERF) dla zastosowań energooszczędnych w całej UE. Ramy te obejmą wdrożenie odniesienia oparte na otwartym oprogramowaniu w odniesieniu do zastosowań konsumenckich w zakresie energii i oszczędności kosztów. Niniejsze ramy odniesienia mają na celu integrację zarówno z zastosowaniami komercyjnymi, jak i niekomercyjnymi.

Pierwsza część wydarzenia dotyczącego pośrednictwa zostanie poświęcona prezentacji zaproszenia przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, a następnie sesji pytań i odpowiedzi. Podczas drugiej części wydarzenia zachęca się uczestników do dzielenia się pomysłami na zaproszenie do składania wniosków, które mogą stanowić okazję dla tworzenia konsorcjów, oraz do przedstawienia boisk, a także informacji na temat organizacji, które chcą przyczynić się do przygotowania wniosków.

Prosimy o poinformowanie nas do26 czerwca 2023 r. o swojej gotowości do przedstawienia boiska (3 minuty) lub informacji na temat Państwa organizacji jako potencjalnego partnera konsorcjum (1 minuta) na adres CNECT-E4@ec.europa.eu.

Terminy

29 czerwca 2023 r. w godz. 14.00–16.00 czasu środkowoeuropejskiego

Projekt porządku obrad

15 minut

Wprowadzenie i prezentacja zaproszenia do składania wniosków przez KE

DG Connect

55 minut

Prezentacje pytań i odpowiedzi

Uczestnicy wydarzenia i służby Komisji Europejskiej

50 minut

Dyskusje i działania służące nawiązywaniu kontaktów

Uczestnicy wydarzenia

Więcej informacji