Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Europejskie Forum Mediów Informacyjnych: transformacja przemysłowa

Drugie Europejskie Forum Mediów Informacyjnych zgromadzi prelegentów z prasy, telewizji, radia, czasopism, mediów internetowych, a także w celu omówienia transformacji przemysłowej.

Obejrzyj nagrania na stronie sprawozdania z wydarzenia 

 

Po pierwszej edycji poświęconej bezpieczeństwu dziennikarzy, drugie Europejskie Forum Mediów Informacyjnych (ENMF) skupi się na wyzwaniach i innowacjach stojących przed europejskimi organizacjami mediów informacyjnych. Przyjrzy się kluczowym tematom dla przemysłu: strumienie dochodów, modele biznesowe, zaangażowanie społeczności, różnorodność, konwergencja mediów, nowe formaty i partnerstwa.

Omówimy te tematy wraz z czołowymi europejskimi dyrektorami mediów z całej Europy i spoza niej, a także z komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem i wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości Věrą Jourovą.

Sesje będą się składać z różnych formatów: prezentacje sceniczne, czaty straży pożarnej, małe panele i gabloty. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli kontaktować się z prelegentami za pośrednictwem Slido.

Sprawdź program