Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for tenders | Publikacja

Projekt pilotażowy: Unijne Obserwatorium Zamówień Innowacji

W ramach tego zamówienia Komisja Europejska zamierza utworzyć obserwatorium, które śledzi krajowe ramy/inicjatywy polityczne i inwestycje w zakresie zamówień publicznych na innowacje w gospodarce cyfrowej w całej Europie i które angażuje nabywców publicznych, decydentów politycznych i obywateli w całej Europie do dzielenia się dobrymi praktykami. Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zaproszeniem są proszone o złożenie oferty do dnia 6 października 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego systemu składania ofert (e-Submission) dostępnego na stronie internetowej TED e-Tendering (nr ref. CNECT/2022/OP/0055).

Inteligentne wykorzystanie inwestycji publicznych do szybszego przyjmowania innowacyjnych rozwiązań ma kluczowe znaczenie dla skutecznej cyfrowej i ekologicznej naprawy gospodarczej. Europa musi działać dynamiczniej, aby chronić swoją światową konkurencyjność. Celem jest zwiększenie widoczności politycznej i impulsu politycznego w krajach w całej Europie, aby to osiągnąć. Większe zaangażowanie polityczne, przy stałym regularnym monitorowaniu w całej UE, może poprawić oddziaływanie planów naprawy gospodarczej. Może zachęcić państwa do wyznaczenia ambitniejszych celów w zakresie modernizacji usług publicznych za pomocą bardziej zaawansowanych rozwiązań, co jednocześnie tworzy miejsca pracy o wysokiej wartości, w tym dla innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP.