Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Warsztaty z 2021 r. na temat sektorowych obiektów testowych i eksperymentalnych w zakresie sztucznej inteligencji w ramach programu „Cyfrowa Europa”

W czerwcu 2021 r. dział ds. robotyki i sztucznej inteligencji DG CNECT zorganizował serię warsztatów w celu dalszego udoskonalenia koncepcji zaplecza testowego i doświadczalnego w zakresie sztucznej inteligencji z pomocą zaproszonych ekspertów i delegacji krajowych.

Kontekst ogólny

Te ośrodki testowo-doświadczalne (TEF) będą wyspecjalizowanymi wielkoskalowymi ośrodkami referencyjnymi otwartymi dla wszystkich dostawców technologii w całej Europie, które będą testować i eksperymentować z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i produktami sprzętowymi opartymi na sztucznej inteligencji, w tym robotami, w warunkach rzeczywistych i na skalę. Wysiłki te są ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia technologii na rynek i zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji w Europie. 

Te TEF powinny zapewnić wspólne, wysoko wyspecjalizowane zasoby, którymi należy się dzielić na szczeblu europejskim, oraz wspierać wdrażanie godnej zaufania sztucznej inteligencji w następujących obszarach: zdrowie, sektor rolno-spożywczy, produkcja, inteligentne miasta i społeczności. W ramach programu „Cyfrowa Europa” planuje się również, że w ramach programu „Cyfrowa Europa” planowane są TEF ukierunkowane na technologię brzegową, ale nie były one częścią serii warsztatów.

W przyszłym programie prac na lata 2021–2022 w ramach programu „Cyfrowa Europa” Komisja Europejska ogłosi zaproszenia do składania wniosków w celu utworzenia tych ram tematycznych.

Warsztaty

DG CNECT zaprosiła ekspertów i delegacje krajowe na pięć warsztatów na temat TEF dla konkretnych sektorów. Pięć warsztatów to:

Warsztaty na temat sztucznej inteligencji TEF dla rolno-spożywczych w dniu 21 czerwca

Warsztaty na temat AI TEF dla inteligentnych miast i społeczności 21 czerwca

Warsztaty na temat sztucznej inteligencji TEF na potrzeby produkcji w dniu 22 czerwca

Warsztaty na temat AI TEF w opiece zdrowotnej w dniu 24 czerwca

Warsztaty na temat sektorowych czynników ryzyka związanych ze sztuczną inteligencją w ujęciu ogólnym w dniu 25 czerwca

Podczas warsztatów Komisja przedstawiła swoje przemyślenia i ambicje dotyczące przyszłych TEF i zwróciła się do ekspertów i delegacji krajowych o przedstawienie opinii na temat istniejącego krajobrazu oraz potrzeb i struktury TEF.