Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Tworzenie europejskiego rynku chmury obliczeniowej – badanie koncepcyjne

Jest to sprawozdanie końcowe z badania koncepcyjnego pt. „Budowanie europejskiego rynku przetwarzania w chmurze”, powierzonego przez Komisję Europejską CapGemini Invent. Głównym celem badania jest zaproponowanie ram koncepcyjnych dla tematu „Rynek dla sfederowanych usług opartych na modelu chmury obliczeniowej” zawartego w programie prac „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2022.

cover page of study; blue-coloured lines in waves

Zaleca się, aby uczestnicy biorący udział w przetargu w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert „Marketplace for federated cloud-to-edge services” korzystali z badania koncepcyjnego, aby zapoznać się z tematem i różnymi możliwymi warunkami jego realizacji.

 Program „Cyfrowa Europa” wzmocni krytyczne zdolności cyfrowe UE poprzez skupienie się na wdrażaniu i najlepszym wykorzystaniu technologii takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane systemy obliczeniowe i infrastruktura danych.

W tym celu rynek sfederowanych usług opartych na modelu chmury obliczeniowej będzie służył jako pojedynczy punkt dostępu do zaufanych i selekcjonowanych usług w chmurze i usług brzegowych. Dzięki temu transformacja cyfrowa gospodarki będzie prowadzona w oparciu o bezpieczną, sprawiedliwą, inkluzywną i zasobooszczędną infrastrukturę i usługi.

Pliki do pobrania

European cloud marketplace - Conceptualisation study
Pobierz