Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Komisja publikuje badanie dotyczące przyszłego ekosystemu dostaw 5G w Europie

Komisja Europejska opublikowała badanie na temat tendencji rynkowych 5G i prawdopodobnych zmian na rynku dostaw 5G w perspektywie 2030 r.

Icon of 5G floats above a city

© Getty Images - onlyyouqj

W badaniu przeanalizowano cztery możliwe scenariusze, które wynikają z takich czynników jak rozwijająca się technologia, gotowość norm oraz inicjatywy dezagregacji sieci dostępu radiowego (RAN). Skutki gospodarcze, technologiczne, środowiskowe i społeczne są analizowane w odniesieniu do każdego scenariusza, z uwzględnieniem kluczowych obaw Komisji Europejskiej i zainteresowanych stron.

W różnych inicjatywach Komisja Europejska podkreśla znaczenie infrastruktury 5G, jej szybkiego rozwoju, zdolności technologicznych i wiodącej pozycji Europy w zakresie podaży infrastruktury 5G. Należą do nich komunikaty pt. „Plan działania 5G dla Europy” oraz „Bezpieczne wdrażanie sieci 5G w UE: Wdrażanie unijnego zestawu narzędzi”. Mimo że w Europie znajdują się dwa z trzech głównych dostawców sprzętu i światowy lider w dziedzinie inwestycji testowych 5G, ogólne inwestycje w infrastrukturę komercyjną pozostają w tyle za innymi regionami. Ponadto europejskie branże wertykalne dopiero zaczynają identyfikować cenne uzasadnienia biznesowe dotyczące sieci 5G. Dostawcy sprzętu stoją w obliczu wyzwań związanych z utrzymaniem swojej konkurencyjności, podczas gdy na rynku pojawiają się nowe oferty architektoniczne, takie jak otwarte sieci dostępu radiowego (Open RAN).

W związku z tym w badaniu przedstawiono analizę prawdopodobnych zmian na rynku dostaw urządzeń i usług 5G w perspektywie 2030 r. W badaniu określono następujące cztery scenariusze:

  1. Zasiedziałe gracze napędzające sieć 5G: W tym scenariuszu tradycyjni sprzedawcy i operatorzy sieci ruchomej (MNO) kształtują ekosystem napędzany rosnącym popytem na nowe usługi wymagające wysokiej wydajności. Sprzęt od dostawców uznawanych za „sprzedawców wysokiego ryzyka” jest wykorzystywany wyłącznie na obszarach niewrażliwych. Dalsze otwieranie interfejsów stymuluje nowych dostawców sprzętu, co stanowi szansę dla operatorów sieci ruchomej.
  2. Powolne tempo uruchamiania sieci 5G: W tym scenariuszu konkurencja rynkowa pozostaje taka sama, a nawet maleje ze względu na wykluczenie sprzedawców ze względu na motywacje geopolityczne lub obawy związane z bezpieczeństwem. Ze względu na niski poziom wykorzystania między przedsiębiorstwami (B2B) ogólna wielkość rynku 5G w Europie nie rozszerza się, a powolne wprowadzanie sieci 5G nie stwarza możliwości zwiększenia skali nowych rozwiązań dla dostawców w perspektywie krótkoterminowej.
  3. Open RAN jako przełom: W tym scenariuszu Open RAN jest przełomowym czynnikiem w łańcuchu dostaw 5G, w którym nowe podmioty (głównie pozaeuropejskie, nawet z możliwością radzenia sobie z tym segmentem sieci GAFAM) wchodzą na europejski rynek sieci RAN. W tym scenariuszu zdecentralizowane, zdezagregowane i w pełni wirtualizowane otwarte sieci RAN mogą służyć Europie. Postęp technologiczny jest potencjalnie pobudzany w perspektywie średnio- i długoterminowej, głównie ze względu na zwiększoną konkurencję rynkową i nowych dostawców w dziedzinie sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw.
  4. 5G dla dużych technologii: W tym scenariuszu wirtualizacja sieci i dezagregacja oprogramowania i sprzętu zmieniają krajobraz urządzeń sieciowych, wdrażania i świadczenia usług w perspektywie długoterminowej. Nowe modele biznesowe oparte na architekturze i interfejsach Otwartych Sieci RAN nabierają tempa, a na rynku wchodzą nowe ważne podmioty. W tym scenariuszu zagraniczne przedsiębiorstwa wykorzystujące duże technologie zwiększają swoją ogólną dominację na rynku europejskim zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

Skutki gospodarcze, technologiczne, środowiskowe i społeczne są analizowane w odniesieniu do każdego scenariusza i obejmują kluczowe obawy Komisji Europejskiej i zainteresowanych stron, w tym konkurencję rynkową, koszty, cyberbezpieczeństwo, efektywność energetyczną i wymogi dotyczące norm.

W oparciu o wyniki analizy skutków scenariusza, w badaniu określono warianty strategiczne mające na celu ułatwienie rozwoju rentownego ekosystemu 5G w Europie. Ustanowienie rentownego ekosystemu dostaw 5G wymaga połączenia środków politycznych ukierunkowanych na system, których celem jest z jednej strony ograniczenie ryzyka związanego ze scenariuszami, a z drugiej – wykorzystanie długoterminowych możliwości. Środki z zakresu polityki powinny ostatecznie przyczynić się do osiągnięcia następujących nadrzędnych celów:

  • rozwój otwartego i bezpiecznego ekosystemu 5G w całej Europie w perspektywie długoterminowej, w tym operatorów sieci ruchomych (MNO), zasiedziałych i nowych europejskich dostawców i dostawców oprogramowania, w tym społeczności opartych na otwartym oprogramowaniu, oraz europejskich użytkowników z sektorów wertykalnych;
  • Europejska autonomia cyfrowa i suwerenność technologiczna w strategicznej dziedzinie poprzez wspieranie współpracy między nowymi i tradycyjnymi sprzedawcami oraz zdecydowane podejście do otwartych specyfikacji w ekosystemie 5G.

Badanie to przyczyniło się do lepszego zrozumienia różnych inicjatyw dotyczących otwartej i zdezagregowanej architektury w infrastrukturze sieciowej oraz ich wpływu z różnych punktów widzenia na kwestie techniczne lub geopolityczne. Komisja Europejska oczekuje, że wyniki tego badania przyczynią się do wsparcia politycznego na przyszłość, umożliwiając Komisji lepsze ukierunkowanie dalszych działań na rzecz wspierania europejskiego ekosystemu 5G.

Sprawozdanie można pobrać w języku angielskim i francuskim poniżej.

Powiązane strony

5G Partnerstwo publiczno-prywatne

Obserwatorium 5G

Plan działania dla sieci 5G dla Europy

5G Factsheet (nota informacyjna 5G)

W kierunku sieci 5G

Pliki do pobrania

Executive summary - EN
Pobierz 
Executive summary - FR
Pobierz 
Final report - EN
Pobierz