Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2022

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) monitoruje ogólne wyniki Europy w dziedzinie cyfryzacji i śledzi postępy państw UE w zakresie ich konkurencyjności cyfrowej.

Wszystkie sprawozdania pobierane są w formacie PDF. Na potrzeby sprawozdawczości krajowej są one dostępne w języku angielskim i w języku(-ach) urzędowym(-ych) danego kraju.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 – kluczowe ustalenia

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 – sprawozdawczość krajowa

Zob. sprawozdawczość w podziale na kraje na temat taryf poszczególnych państw członkowskich w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego – DESI w 2022 r.

 • Austria

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (DE)   

 • Belgia 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (FR) /Profil kraju DESI (NL) 

 • Bułgaria 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (BG)  

 • Chorwacja 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (HR) 

 • Cypr 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (EL)  

 • Czechy

 Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (CS)  

 • Dania 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (DA)  

 • Estonia 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (ET)  

 • Finlandia 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (FI)  

 • Francja 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (FR)  

 • Niemcy 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (DE)  

 • Grecja 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (EL)  

 • Węgry 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (HU)   

 • Irlandia 

Profil kraju DESI (EN) 

 • Włochy

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (IT)   

 • Łotwa 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (LV)  

 • Litwa 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (LT)  

 • Luksemburg 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (FR)  

 • Malta 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (MT)  

 • Niderlandy 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (NL)  

 • Polska 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (PL)  

 • Portugalia 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (PT)   

 • Rumunia 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (RO)  

 • Słowacja 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (SK)   

 • Słowenia 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (SL)   

 • Hiszpania 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (ES)   

 • Szwecja 

Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (SV)   

 • Norwegia

 Profil kraju DESI (EN) 

Sprawozdania DESI 2022 opierają się głównie na danych z 2021 r. DESI został ponownie obliczony za poprzednie lata, aby odzwierciedlić zmiany w wyborze wskaźników rozdzielonych między cztery wymiary DESI (nowa struktura DESI), korekty danych bazowych oraz ponowne obliczenie średniej UE (wydalenie Zjednoczonego Królestwa). Wyniki i rankingi mogły zatem ulec zmianie w porównaniu z poprzednimi edycjami.