Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Grupa przedstawicieli państw członkowskich ds. sztucznej inteligencji i cyfryzacji przedsiębiorstw – posiedzenie Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych

Grupa państw członkowskich ds. sztucznej inteligencji i cyfryzacji przedsiębiorstw ma na celu wspieranie Komisji we wdrażaniu skoordynowanego planu w sprawie sztucznej inteligencji (AI), w opracowywaniu aktu w sprawie sztucznej inteligencji oraz we wdrażaniu cyfryzacji gospodarki poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Celem grupy roboczej przedstawicieli ministerialnych europejskich centrów innowacji cyfrowych (EDIH) wraz z Komisją jest skuteczne wdrożenie sieci europejskich ośrodków innowacji cyfrowych w całej Europie.

Na posiedzeniu tym, które odbyło się 13 września 2022 r., przedstawiono stan przygotowań do przyznania dotacji 136 europejskich ośrodków innowacji cyfrowych wybranych w ramach zaproszenia nr 1, instrumentu „Akcelerator transformacji cyfrowej” (DTA) oraz procesu zaproszenia do składania wniosków nr 2.  Podzielono się doświadczeniami z wdrażania europejskich centrów innowacji cyfrowych na całym terytorium i omówiono je. Skupiła się nie tylko na wdrażaniu, które obecnie stanowi wysoki priorytet wdrażania europejskich centrów innowacji cyfrowych, ale również rozpoczęła dyskusję na temat tego, w jaki sposób wspólnie z europejskimi ośrodkami innowacji cyfrowych można osiągnąć jeszcze więcej w zakresie cyfryzacji gospodarki UE.

Porządek obrad

Obserwacje i sesje poświęcone najlepszym praktykom

Przypadek krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności w celu współfinansowania europejskich ośrodków innowacji cyfrowych, dzielenie się doświadczeniami:  

Sprawozdanie z posiedzenia (.pdf)