Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Zdrowie, dobrostan i igrzyska

W niniejszym sprawozdaniu podsumowano dyskusje na temat zdrowia, dobrostanu i igrzysk, które odbyły się 23 sierpnia 2022 r. w DevCom (Köln, Niemcy).

Warsztaty 6, Zdrowie, Dobrostan i Igrzyska; 23 sierpnia 2022 r., która odbyła się podczas konferencji DEVCOM w Kolonii (Niemcy). 23 zainteresowane strony dołączyły do szóstego warsztatu European Video Games Society – inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu wsparcie ekosystemu gier wideo. Celem projektu, realizowanego przez firmy konsultingowe Ecorys i KEA, jest informowanie o kształtowaniu polityki dotyczącej wpływu gier wideo w różnych obszarach, określenie sposobów aktywnego wspierania tego sektora przez UE oraz wspieranie aktywnej społeczności w ekosystemie. Podczas szóstego warsztatu poruszono kwestię znaczenia gier wideo dla zdrowia i dobrostanu graczy. Tytuł sekcji: Gry zachęcające do przemieszczania się. Gry mogą promować ruch i dobrostan fizyczny, a także być źródłem rozluźnienia, zapewniając wsparcie emocjonalne i pomoc stresową. Zanurzeniowe i rozszerzone zastosowania rzeczywistości (VR/XR) wydają się szczególnie obiecujące w tej dziedzinie. Tytuł sekcji: Gry jako przestrzeń dla zdrowia psychicznego i więzi społecznych. Gry wspierają gracze i ich dobrostan psychiczny. Oferują one escapizm, samoodkrycie i ekspresję. Gry mogą również pomóc w tworzeniu silnych więzi osobistych i przyjaźni. Gry są potężnymi „maszynami empatycznymi”, które mogą sprawić, że gracze znajdą się w stanie demystizującym warunki butów i generującym zrozumienie. Przedsiębiorstwa powinny być bardziej otwarte na wymianę danych z naukowcami w celu prowadzenia badań nad długoterminowymi skutkami gier dla zdrowia psychicznego, ponieważ potrzebne są dalsze badania i twarde dane. Tytuł sekcji: Znalezienie właściwej równowagi dla wirtualnej gry. Gracze często spotykają się z nawoływaniem do nienawiści i toksycznymi zachowaniami w internecie: chociaż 70 % graczy doświadcza toksycznych zachowań w internecie, tylko 10 % zgłasza takie zachowania. Chociaż przedsiębiorstwa zaczynają działać i chronić swoje podmioty przed negatywnymi doświadczeniami, potrzebne jest całościowe podejście z organami regulacyjnymi, podmiotami branżowymi i społecznościami internetowymi. Gracze powinni być informowani o tym, jak zgłaszać molestowanie podczas korzystania z internetu. Europejskie Towarzystwo Igrzysk Wideokonferencji zorganizuje wkrótce więcej warsztatów i wywiadów. W naszej ankiecie możesz wziąć udział pod następującym adresem: w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat projektu lub przyszłego uczestnictwa proszę skontaktować się z EUvideogames@ecorys.com i zapoznać się z informacjami na ten temat.

Pliki do pobrania

Workshop 6 - Summary (.pdf)
Pobierz 
Workshop 6 - Visual summary (.jpg)
Pobierz