Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Wspólne oświadczenie unijnych i ukraińskich operatorów w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy w utrzymaniu łączności

UE ułatwiła koordynację między operatorami europejskimi i ukraińskimi, która ustabilizuje ich wysiłki na rzecz zapewnienia przystępnych cenowo lub bezpłatnych usług roamingu i połączeń międzynarodowych między UE a Ukrainą.

Operatorzy szybko podejmują dobrowolne działania w duchu solidarności z osobami uciekającymi przed wojną. W dniu 8 kwietnia Komisja Europejska i Parlament Europejski skoordynowały podpisanie wspólnego oświadczenia operatorów w celu ustanowienia skoordynowanego podejścia do szerszego stosowania w całej Europie oraz zachęcenia większej liczby operatorów do przyłączenia się do niego.

Od czasu pierwszego podpisania wspólnego oświadczenia operatorzy unijni i ukraiński przedłużyły stosowanie wspólnego oświadczenia, aby zapewnić im możliwość utrzymania dobrowolnych środków mających na celu obniżenie nieregulowanych opłat międzyoperatorskich i dalsze świadczenie podstawowych usług łączności.

Liczba połączeń transgranicznych znacznie wzrosła

Dzięki wspólnemu oświadczeniu umowa jest szeroko stosowana w całej Europie, ułatwiając komunikację na różne sposoby. Operatorzy ukraińscy są w stanie zapewnić darmowy lub przystępny cenowo roaming swoim abonentom w UE. Liczba państw objętych umową rośnie, ponieważ coraz więcej podmiotów przestrzega wspólnego oświadczenia. Średnio trzej ukraińscy operatorzy oferują roaming po cenach krajowych, przystępny roaming lub transgraniczną transmisję danych w łączności ruchomej w 25 państwach członkowskich UE, a nawet poza nimi – w około 32 krajach.

Celem umowy jest obniżenie opłat hurtowych między operatorami za połączenia transgraniczne, które korzystają z różnych sieci telefonii komórkowej. Niższe opłaty są następnie odzwierciedlone w niższych cenach dla użytkowników końcowych i ułatwianiu komunikacji ponad granicami. Oznacza to, że około 4,5 mln Ukraińców korzystających z roamingu w UE może zadzwonić z powrotem do Ukrainy i korzystać z internetu mobilnego po przystępnych lub bezpłatnych cenach.

Uchodźcy mogą korzystać z przystępnych cenowo danych i wykonywać bezpłatne lub przystępne cenowo połączenia za pomocą swoich ukraińskich kart SIM, a także wykonywać przystępne cenowo połączenia z Ukrainą za pomocą unijnych kart SIM dystrybuowanych przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych. Wpływ wspólnego oświadczenia na uchodźców zgłoszony przez BEREC był znaczny: 80 operatorów telefonii komórkowej z UE oferuje bezpłatne połączenia międzynarodowe z Ukrainą i 44 operatorów telefonii komórkowej z UE oferujących połączenia po niższej cenie.  Wszyscy trzej operatorzy ukraińscy oferowali również darmowy roaming lub roaming po cenach krajowych swoim abonentom obecnie w UE, a także oferują bezpłatne i tańsze połączenia międzynarodowe z UE. Co więcej, operatorzy oferują bezpłatne lub tanie połączenia dla podróżnych na Ukrainie, wspierając wielu pracowników organizacji humanitarnych zaangażowanych w pomoc w terenie. Więcej informacji na temat wpływu umowy można znaleźć na stronie internetowej BEREC.

Wszystko to było możliwe, ponieważ operatorzy postanowili obniżyć opłaty pobierane od siebie nawzajem za korzystanie z różnych sieci, które umożliwiają im transgraniczne świadczenie usług łączności. Wpływ wspólnego oświadczenia na tendencję spadkową cen hurtowych między UE a operatorami bezzałogowych statków powietrznych został potwierdzony w sprawozdaniu BEREC. Na przykład w wyniku dobrowolnych zobowiązań operatorów stawki za zakańczanie połączeń, które operatorzy bezzałogowych statków powietrznych płacą operatorom z UE będącym sygnatariuszami wspólnego systemu, spadły i są o około 70 % niższe od średniej UE. Ponadto zdaniem operatorów usług bezzałogowych statków powietrznych hurtowe stawki za transmisję danych w roamingu, które operatorzy tych usług płacą przeciętnie na rzecz operatorów z UE, spadły o 30 % i już teraz są znacznie niższe od maksymalnych pułapów hurtowych, które mają być stosowane w UE na podstawie przepisów dotyczących roamingu, a zatem ułatwiają oferowanie bezpłatnych usług roamingu ukraińskim uchodźcom korzystającym z ich kart SIM bezzałogowych statków powietrznych.

Niniejsze wspólne oświadczenie pozostaje otwarte dla wszystkich podmiotów chcących podpisać się w dowolnym momencie w ramach solidarności z uchodźcami z Ukrainy. Należy zauważyć, że podpis fizyczny nie jest wymagany, ale przedsiębiorstwo, które chce przyłączyć się do wspólnego oświadczenia, powinno wysłać e-mail z informacją o gotowości do podpisania wspólnego oświadczenia i załączyć logo przedsiębiorstwa na adres: Cnect-b2@ec.europa.eu.

Poniżej znajduje się wspólne oświadczenie podpisane przez operatorów z UE i Ukrainy w sprawie łączności na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz przedłużenie okresu obowiązywania wspólnego oświadczenia. 

 

Aktualizacja 30 września

Pliki do pobrania

Joint Statement EU UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Pobierz 
Prolongation of the Joint statement by EU and UA operators on connectivity in support of refugees from Ukraine
Pobierz 
Second prolongation of the Joint statement UA EU operators
Pobierz