Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call document | Publikacja

Wieloletni program prac na lata 2021–2025 – Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe

Decyzja w sprawie wieloletniego finansowania, stanowiąca wieloletni program prac na rzecz wdrażania instrumentu „Łącząc Europę” – sektor cyfrowy na lata 2021–2025, została przyjęta w dniu 16 grudnia 2021 r.

Celem cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” – instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” jest przyczynienie się do opracowania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących wdrażania bezpiecznej, chronionej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowych i sieci 5G. Instrument „Łącząc Europę – technologie cyfrowe” przyczyni się również do zwiększenia zdolności i odporności cyfrowej infrastruktury szkieletowej na wszystkich terytoriach UE, a także do cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.

Pliki do pobrania

Multiannual work programme for 2021-2025 - Connecting Europe Facility - Digital (.pdf)
Pobierz