Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Factsheet / infographic | Publikacja

Roczny plan prac sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej na lata 2022–2023

Narzędzie wsparcia europejskiej sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (sieć BCO) opublikowało streszczenie rocznego planu prac na lata 2022–2023, w którym przedstawiono kluczowe działania i tematy tegorocznego programu wymiany wiedzy i budowania zdolności.

Text over simple graphic elements (a triangle and a gradient made up of dots): “BCO Network: working for European connectivity”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Po odnowieniu mandatu o pięć lat w kwietniu 2022 r. narzędzie wsparcia sieci BCO będzie kontynuować prace wspierające państwa członkowskie i regiony UE, a także państwa takie jak Norwegia i państwa Bałkanów Zachodnich, w celu przyspieszenia budowy szybkich łączy szerokopasmowych wśród wszystkich ich obywateli. W tym celu instrument wsparcia ściśle współpracuje z Siecią i Komisją Europejską w celu opracowania i wdrożenia rocznego programu budowania zdolności i wymiany wiedzy.

W latach 2022–2023 cele programu obejmą:

 1. Kwestie polityczne i regulacyjne

 • Cyberbezpieczeństwo oraz ochrona danych
 • Zielone zamówienia publiczne
 • Analiza zasięgu łączy szerokopasmowych JRC
 • Dyrektywa w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych
 • Zestaw narzędzi na potrzeby dyrektywy w sprawie redukcji kosztów
 • Inteligentne społeczności
 • Wskaźniki DESI
 • Wytyczne dotyczące sieci szerokopasmowych

 

 1. Finansowanie i projekty

 • Planowanie sieci szerokopasmowych
 • Cele pośrednie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Kable podmorskie
 • Najbardziej oddalone regiony
 • Regiony górskie
 • Bony i stymulacja popytu
 • Modele dostępu hurtowego 5G
 • Koordynacja między funduszami
 • Cyfrowe zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”
 • Pomoc techniczna udzielana przez EBI
 • Inteligentne wsie
 • Ostatnia mila na obszarach wiejskich
 • Wynik projektu IPCEI – OpenRAN/Cloud and edge computing

 

 1. Technologia

 • 5G dla połączonej zautomatyzowanej mobilności i innych przypadków użycia
 • Usługi dla użytkowników na obszarach wiejskich
 • Europejska inicjatywa satelitarna niskoorbitowa
 • Sztuczna inteligencja w infrastrukturze szerokopasmowej i społeczeństwie

 

 1. Zasięg

 • Szczyt Cyfrowy Bałkanów Zachodnich
 • Europejska konwencja górska o inteligentnych górach

 

Więcej informacji

Status łączności w Państwa regionie: Europejski portal mapowania sieci szerokopasmowych

Pliki do pobrania

BCO-SF_AWP-Summary_2023-24
Pobierz 

Contributor

Narzędzie wsparcia sieci europejskich biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej