Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Webinarium na temat narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej

W dniu 12 stycznia odbyło się webinarium w celu przedstawienia ostatecznego kwestionariusza aktu o rynkach cyfrowych i towarzyszącego mu podręcznika użytkownika. Podczas tego webinarium przedstawiono metodykę oceny dojrzałości cyfrowej klientów EDIH.

Wraz z uruchomieniem programu „Cyfrowa Europa” finansowana będzie nowa generacja europejskich centrów innowacji cyfrowych, aby przyspieszyć transformację cyfrową MŚP, spółek o średniej kapitalizacji i organizacji sektora publicznego w całej UE. Mając to na uwadze, postępy w zakresie dojrzałości cyfrowej każdego odbiorcy EDIH będą mierzone za pomocą nowego narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej (.pdf).  Korzystanie z tego narzędzia będzie obowiązkowe dla europejskich centrów innowacji cyfrowych w ich interwencjach z MŚP w celu zapewnienia właściwej porównywalności i agregacji danych na szczeblu regionalnym/krajowym/unijnym do celów wymogów sprawozdawczych określonych w programie „Cyfrowa Europa”.

Podczas sesji przedstawiono szczegółowo ostateczny kwestionariusz, który zostanie wdrożony, i poinformowano uczestników o tym, kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać.  Przedstawiono również nowy podręcznik aktu o rynkach cyfrowych (.pdf).

Program wydarzenia:

  • Narzędzie monitorowania polityki dla społeczności europejskich ośrodków innowacji cyfrowych
  • Najnowsze wydarzenia w ramach aktu o rynkach cyfrowych
  • Moduły, wymiary i pytania DMA + pytania i odpowiedzi
  • Kryteria oceny, wyniki i wskaźniki DMA + pytania i odpowiedzi
  • Europejskie centra innowacji cyfrowych i Radar innowacji + pytania i odpowiedzi
  • Podręcznik DMA i IR dla EDIH + pytania i odpowiedzi
  • Uwagi końcowe

Prezentacja (.pdf) i rejestrowanie

Related content

Webinarium na temat narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej

Event | 12 styczeń 2022

W dniu 12 stycznia w godz. 10.00–12.00 czasu środkowoeuropejskiego odbędzie się webinarium w celu przedstawienia ostatecznego kwestionariusza dla aktu o rynkach cyfrowych oraz towarzyszącego mu podręcznika użytkownika. Podczas tego webinarium przedstawiona zostanie metodologia oceny dojrzałości cyfrowej klientów EDIH.