Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event report | Publikacja

Warsztaty na temat przestrzeni danych dotyczących wytwarzania, podsumowanie wyników

Podsumowanie z prezentacjami i przedstawienie głównych wniosków wyciągniętych z warsztatów na temat roli standardów w odniesieniu do udostępniania danych.

W ramach tego webinarium przedstawiono przegląd norm dotyczących wymiany danych w produkcji i omówiono, w jaki sposób mogą one stanowić elementy składowe dla tworzenia przestrzeni danych.

Sprawozdanie zawierające główne wnioski można znaleźć tutaj, a poniżej znajdą Państwo wszystkie prezentacje przedstawione podczas tego wydarzenia.

W nadchodzących miesiącach skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób możemy wspierać nawiązywanie kontaktów i jak możemy poczynić postępy w zakresie masowego rozmieszczania. Następne seminarium internetowe zaplanowano na 10maja. 

W dniu 12maja DG GROW organizuje webinarium „Kształtowanie produkcji europejskiej: Rola zaawansowanych technologii

W dniu 28maja w badaniu dotyczącym porozumień branżowych zorganizuje się warsztaty (tylko na zaproszenie) na temat zaleceń politycznych dotyczących porozumień branżowych w obecnych i przyszłych cyfrowych łańcuchach wartości oraz ich wpływu na konkurencyjność Europy.

Prezentacje zgromadziły różne perspektywy, zarówno ze strony użytkowników, dostawców, organizacji normalizacyjnych, jak i MŚP.

Pliki do pobrania

MDS-WS_2021-03-16_01_summary results.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_02_standards in MDS_Paindaveine.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_03_IMR AAS.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_04_IDTA-MBölke.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_05_AAS_in_one_Industrial_use_case_at_MONDRAGON.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_06_Learnings_I40_Roadmap_and_LNI40_Gayko.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_07_Premek_real time data sharing in the production process.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_08_pk bc_final_NSAI.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_09_trusted data exchange_Sträter.pdf
Pobierz 
MDS-WS_2021-03-16_10_EFFRA_CF2__Standards_DataSpaces.pdf
Pobierz 
Manufacturing Data Spaces _slido-ideas.pdf
Pobierz 
Manufacturing Data Spaces_slido poll results.pdf
Pobierz