Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Zwycięzcy Nagrody Radyr Innowacyjności w 2021 r. za innowacje ekologiczne i cyfrowe

Komisja Europejska przyznała nagrody niektórym z najbardziej obiecujących innowacji w Europie, które powstały w wyniku finansowanych przez UE projektów w zakresie badań naukowych i innowacji.

innovation radar logo representing a target with text "innovation radar prize winner"

Innovation Radar, European Commission

 MetGen z Finlandii otrzymał ogólną nagrodę Rady ds. Innowacji w 2021 r. Ich zrównoważony dodatek pochodzenia biologicznego do pilśniowej płyty opakowaniowej zapewnia większą wytrzymałość i wilgotność opakowań kartonowych. Ponadto dzięki zapewnieniu, że w tekcie nie ma produktów petrochemicznych, opakowanie jest łatwiejsze do recyklingu, a w mniejszym stopniu trafia na składowisko.

Zwycięzcy zostali również wybrani w trzech kolejnych kategoriach.

Po pierwsze, zwycięzcą projektu „Innovative Sustainability Tech” była technologia C2CA z Niderlandów, która opracowała opatentowany system recyklingu materiałów budowlanych, co doprowadziło do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Po drugie, zwycięzcą nagrody za innowacyjną technologię zdrowotną był React4Life z Włoch za rozwiązanie „organon-on-a-chip”, które wspiera rozwój spersonalizowanych leków i może przyspieszyć rozwój nowych terapii.

Ponadto Kypo z Czech wygrał w kategorii „Disruptive Innovation” za swoją platformę szkoleniową w zakresie cyberbezpieczeństwa o otwartym oprogramowaniu, co przyczyniło się do rozwiązania problemu niedoboru umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie. Na dorocznym wydarzeniu Rady ds. Innowacji, które odbyło się 21 października, 12 finalistów z całej Europy przedstawiło swoje plany wprowadzenia na rynek przełomowych innowacji, wspieranych przez UE, jury inwestorów i przedsiębiorców.

Radar innowacji to inicjatywa Komisji, w której podkreśla się innowacje wynikające z projektów w zakresie badań naukowych i innowacji finansowanych przez UE w ramach programów „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”, czyli unijnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 i 2021–2027. Ten doroczny konkurs odbywa się od 2015 r., przyznając nagrody najlepszym innowatorom wspieranym przez UE, którzy opracowali rozwiązania, które mogą wejść na rynek.

Więcej informacji