Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Edycja Dnia Bezpiecznego Internetu: poprawa jakości i bezpieczeństwa internetu dla dzieci i młodzieży

Na początku tego tygodnia Komisja obchodziła 20. Dzień Bezpiecznego Internetu, którego celem było umożliwienie dzieciom i młodzieży na całym świecie bezpiecznego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych.

poster showing a character in the format of a smartphone, with a festive hat and pointing to a firework with 2Oth edition written on it - text shows Safer Internet Day 2023 - Together for a better internet

European Commission

Aby uczcić tę okazję, opublikowała przyjazną dziecku wersję strategii „Lepszy internet dla dzieci” we wszystkich językach urzędowych UE i w języku ukraińskim. Komisja opublikowała również przyjazną dziecku wersję deklaracji zasad cyfrowych wraz z grą internetową na temat zasad cyfrowych, tak aby dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się o swoich prawach w świecie cyfrowym.

W UE jest około 80 mln osób poniżej 18 roku życia. W ciągu ostatniego roku UE wprowadziła szereg narzędzi, które obejmują środki ochrony i wzmocnienia pozycji młodych ludzi w internecie. Obejmują one Europejską deklarację praw i zasad cyfrowych, w której zawarto szczegółowe zobowiązania dotyczące dzieci w internecie. Została ona podpisana przez przewodniczących Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady w grudniu 2022 r. Ponadto akt prawny o usługach cyfrowych, który wszedł w życie w listopadzie 2022 r., wprowadza rygorystyczne przepisy mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i ochrony małoletnich, a europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+) usprawni usługi cyfrowe dostosowane do wieku i przyczyni się do zapewnienia, aby każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: 

WE wszystkich naszych działaniach dążymy do zapewnienia, aby prawa dzieci były stosowane w internecie, tak jak mają one zastosowanie poza internetem. Łączymy siły i pomysły na rzecz lepszego i bezpieczniejszego internetu o równych szansach i ekscytujących odkryciach dla każdego dziecka. Pomagamy budować wraz z dziećmi i nastolatkami umiejętności cyfrowe i umiejętności korzystania z mediów, aby zapewnić ich pełne i równe uwzględnienie w transformacji cyfrowej, zarówno w UE, jak i na świecie.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział:

Po 20 edycjach Dnia Bezpiecznego Internetu UE musi być dumna. Stworzyła zestaw narzędzi służących wzmocnieniu pozycji i ochronie dzieci i nastolatków w całej UE oraz zapewnieniu, by następne pokolenie miało kompetencje cyfrowe i zaufanie. Będziemy nadal pracować razem na rzecz lepszego internetu, w tym nad kodeksem postępowania dotyczącym projektowania dostosowanego do wieku, który wkrótce rozpoczniemy.

Nagrania wideo z okazji 20. rocznicy Dnia Bezpiecznego Internetu: