Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Otwarte zaproszenie do składania ofert: Hiszpański krajowy instytut cyberbezpieczeństwa uruchamia przedkomercyjne zamówienia publiczne

Instytut ds. Konkurencyjności Biznesu i hiszpańskie krajowe centrum kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (INCIBE) zapraszają zainteresowanych oferentów do składania ofert na swoje pierwsze przedkomercyjne zamówienia publiczne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Celem jest opracowanie narzędzi, które odkrywałyby i eliminowały strony internetowe lub domeny, w których dochodzi do ukrytych nielegalnych działań, nie tylko w internecie, ale również w głębokiej sieci internetowej. Zamówienie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Zapoznaj się z prezentacją wideo dotyczącą zakresu oferty. Termin składania ofert: 14 maja 2021 r.

Hiszpański rząd regionu Kastylia i León ogłosił pierwsze przedkomercyjne zamówienia publiczne w sektorze cyberbezpieczeństwa. Instytut ds. Konkurencyjności Biznesu (ICE, w języku hiszpańskim) opublikował pierwszy przetarg, na który przeznaczono 535,591 EUR, przy współpracy z Krajowym Instytutem Cyberbezpieczeństwa (INCIBE) jako partnerem strategicznym. Inicjatywa jest wynikiem prac obu podmiotów, a jej głównym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla tego sektora w Kastylii i León.

Termin składania ofert upływa 14 maja 2021 r. Okres realizacji projektu ustala się na 13 miesięcy, z dwoma etapami konkurencyjnymi i wykluczającymi, odpowiednio 7 i 6 miesięcy. Procedura ta umożliwi jednoczesne opracowanie kilku innowacyjnych rozwiązań i zmaksymalizuje prawdopodobieństwo powodzenia: maksymalnie 4 przedsiębiorstwa w fazie projektowania rozwiązań 7-mulowych i maksymalnie 2 przedsiębiorstwa w sześciomiesięcznej fazie tworzenia prototypów.

Przedkomercyjne zamówienie publiczne przygotowano w drodze wstępnych konsultacji rynkowych, podczas których zbadano cztery potencjalnie interesujące tematy zamówienia. W ramach przedkomercyjnych zamówień publicznych podjęto decyzję o skoncentrowaniu się wyłącznie na temacie nr 2: identyfikacja i eliminacja nielegalnych ukrytych działań internetowych, które nie są indeksowane w publicznie dostępnych źródłach, w celu poprawy monitorowania i ścigania nielegalnych działań.