Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Okrągły stół dyrektora generalnego na temat półprzewodników (10 stycznia 2022)

Wiceprzewodnicząca Komisji Vestager i komisarz Breton omawiają politykę w zakresie półprzewodników z wiodącymi przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi.

10 stycznia 2022 r. Komisja Europejska zorganizowała okrągły stół dyrektora generalnego na temat półprzewodników. Gospodarzem wydarzenia byli Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, oraz Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

W ciągu ostatniego roku Europa doświadczyła zakłóceń w dostawach czipów, powodujących niedobory w wielu sektorach gospodarki, co może mieć potencjalnie poważne konsekwencje społeczne.

Wraz z przyspieszeniem transformacji cyfrowej wzrośnie zapotrzebowanie na półprzewodniki. Oczekuje się, że do 2030 r. światowy rynek czipów podwoi się.  Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania, nadal mogą pojawić się niedobory. Chodzi jednak nie tylko o podaż i popyt. Wszystkie nowoczesne gospodarki wprowadzają środki mające na celu zwiększenie odporności ekosystemu półprzewodników w swoich krajach.

Okrągły stół dyrektora generalnego został zorganizowany w ramach przygotowań do europejskiego aktu w sprawie czipów, ogłoszonego przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 15 września 2021 r. Dzięki europejskiemu aktowi w sprawie czipów Europa zamierza zaproponować spójną europejską wizję i strategię, zapewniając ramy pozwalające uniknąć wyścigu krajowych dotacji publicznych, fragmentacji jednolitego rynku oraz silnego umieszczenia Europy i jej atutów w globalnym krajobrazie geopolitycznym.

Europa ma silną pozycję rynkową w określonych obszarach, takich jak elektronika elektroenergetyczna, automatyzacja przemysłowa i produkcja sprzętu, produkcja układów scalonych analogowych oraz technologia o niskim poborze mocy, taka jak FDSOI. Europa jest siedzibą wiodących na świecie organizacji badawczych i technologicznych.

Europa ma jednak pewne chroniczne słabości w łańcuchu wartości, na przykład silne uzależnienie od produkcji, pakowania, testowania i montażu czipów w Azji Wschodniej lub zależność od projektowania czipów w USA. Udział Europy w rynku półprzewodników jest znacznie niższy od jej znaczenia gospodarczego. Obecnie Europa nie ma możliwości projektowania i produkcji w najnowocześniejszych węzłach.

Okrągły stół dyrektora generalnego zgromadził szeroką reprezentację europejskiego ekosystemu półprzewodników, z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, przedsiębiorstw projektowych i produkcyjnych oraz czołowych europejskich instytutów badawczych. Organizacjami uczestniczącymi były:

 • Fotoniki Alcyon (ES)
 • ASML (NL)
 • CEA-Leti (FR)
 • Fraunhofer (DE)
 • IMEC (BE)
 • Infineon (DE)
 • Kalray (FR)
 • Melexis (BE)
 • Nordycki półprzewodnik (NO)
 • NXP (NL)
 • Robert Bosch (DE)
 • SOITEC (FR)
 • STMicroelectronics (FR/IT)
 • Tachyum (SK)

Badane tematy obejmowały sposoby zwiększenia przejrzystości w łańcuchach dostaw półprzewodników, możliwości inwestowania w istniejące i nowe zakłady produkcji półprzewodników oraz środki wspierania wiodącej pozycji w zakresie technologii i innowacji.

Uczestnicy zgodzili się, że potrzebne jest wspólne działanie, aby zrealizować ambicje inicjatywy dotyczącej europejskiego aktu w sprawie czipów. Podkreślono ścisłe powiązania między badaniami i rozwojem w zakresie półprzewodników, projektowaniem i produkcją. Przemysł półprzewodników potrzebuje ekspertów i wykwalifikowanej siły roboczej. Przemysł półprzewodników musi lepiej znać branże swoich klientów i odwrotnie.

Inne kluczowe przesłania z obrad okrągłego stołu to:

 1. Europa musi wykorzystać swoje mocne strony, np. w dziedzinie badań i rozwoju oraz sprzętu;
 2. wyraźne wsparcie dla linii pilotażowych i infrastruktury projektowej;
 3. pilna potrzeba utworzenia funduszu na rzecz czipów w celu wspierania przedsiębiorstw typu start-up, scale-up i MŚP;
 4. pilnie potrzebne są ramy inwestycyjne, które pomogą zwiększyć zdolności produkcyjne Europy w zakresie zarówno zaawansowanych, jak i zaawansowanych technologii, tak aby osiągnąć cel 20 % cyfrowego kompasu;
 5. potrzeba równych warunków działania na całym świecie i bardziej asertywnej Europy na arenie geopolitycznej.