Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji: Komisja z zadowoleniem przyjmuje nowych potencjalnych sygnatariuszy i apeluje o gruntowny i terminowy przegląd kodeksu

Temat dezinformacji pozostaje jednym z priorytetów Komisji. Podczas wczorajszego posiedzenia plenarnego w procesie przeglądu kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji uczestniczyło ośmiu nowych potencjalnych sygnatariuszy. Wyrazili oni gotowość podjęcia zobowiązań na podstawie ulepszonej wersji kodeksu.

graphic showing words fake and fact