Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja organizuje europejski panel obywatelski na temat świata wirtualnego

Komisja organizuje dziś w Brukseli europejski panel obywatelski, który umożliwia obywatelom formułowanie zaleceń dotyczących wizji, zasad i działań w celu zapewnienia, by wirtualne światy w UE były sprawiedliwe i dostosowane do potrzeb obywateli.

©GettyImages

Panel przedstawi listę zaleceń, które pomogą Komisji w pracach nad wirtualnym światem i przyszłością internetu. Pomoże to kształtować zasady wirtualnych środowisk skupionych na ludziach i wartościach europejskich, z poszanowaniem przepisów europejskich.

Komisja publikuje również wyniki badania pt. „Rozszerzona rzeczywistość: Szanse, przykłady sukcesów i wyzwania” Ocena mocnych i słabych stron korzystania z technologii rozszerzonej rzeczywistości w sektorach opieki zdrowotnej i edukacji, co zostanie uwzględnione w inicjatywie.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii, powita w Brukseli 150 obywateli wybranych losowo w 27 państwach członkowskich. W drodze wyjątku do nich dołączą dziś obywatele Ukrainy, aby uczcić niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję Rosji.

Wiceprzewodnicząca Šuica powiedziała:

Od początku Konferencji w sprawie przyszłości Europy panele obywatelskie stały się regularnym elementem naszego demokratycznego życia, w którym obywatele mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki UE. Panele obywatelskie otwierają nową fazę demokracji deliberatywnej i umożliwią obywatelom przedstawienie pomysłów i zaleceń dotyczących kluczowych inicjatyw, które będą miały wpływ na ich życie. Panele te są również świętem demokracji. Przy tej okazji, aby pokazać nasze niezachwiane poparcie dla Ukrainy rok po brutalnej inwazji Rosji, zaprosiliśmy niektórych ukraińskich przyjaciół do przyłączenia się do nas i dzielenia się zeznaniami.

Jest to drugie panele obywatelskie nowego pokolenia zainicjowane w następstwie Konferencji w sprawie przyszłości Europy, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2022 r., aby wspierać udział obywateli w procesie kształtowania polityki Komisji Europejskiej w niektórych kluczowych obszarach polityki. Pierwszy panel obywatelski następnego pokolenia na temat marnotrawienia żywności odbył się w okresie od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r.

Related content

Panel europejskich wirtualnych środowisk – sesja 1

Event | 24 luty 2023

Komisja uruchamia nowy panel obywatelski, który umożliwi obywatelom formułowanie zaleceń dotyczących wizji, zasad i działań w celu zapewnienia, by wirtualne światy w UE były sprawiedliwe i dostosowane do potrzeb obywateli. Debaty plenarne będą transmitowane na żywo w internecie.