Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Komisja przeprowadza wywiady z zainteresowanymi stronami na potrzeby przeglądu platformy dla przedsiębiorstw

W kontekście zaplanowanego przeglądu rozporządzenia w sprawie platform dla przedsiębiorstw (P2B) Komisja ocenia dotychczasowe skutki tego rozporządzenia.

W kontekście planowanego przeglądu rozporządzenia P2B ( rozporządzenie (UE)2019/1150) Komisja ocenia wpływ rozporządzenia do tej pory. Rozporządzenie P2B ma na celu zapewnienie sprawiedliwego, przejrzystego i przewidywalnego traktowania użytkowników biznesowych przez platformy, zapewnienie skuteczniejszych możliwości rozstrzygania sporów oraz stworzenie przewidywalnego i sprzyjającego innowacjom otoczenia regulacyjnego dla platform w UE.

Centrum Badań i Analiz Politycznych PPMI prowadzi obecnie rozmowy z zainteresowanymi stronami na temat skutków rozporządzenia oraz ich doświadczeń w ciągu prawie dwóch lat od rozpoczęcia jego stosowania.

Jeżeli jesteś użytkownikiem biznesowym korzystającym z platform internetowych, platformy internetowej lub wyszukiwarki, które spełniają wymogi rozporządzenia w sprawie platform dla przedsiębiorstw, zdecydowanie zachęca się Cię do udziału w procesie wywiadu.

Uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne, a wszystkie odpowiedzi pozostaną poufne. Ponadto zebrane odpowiedzi zostaną dokładnie zanonimizowane, a wszystkie możliwe do zidentyfikowania informacje zostaną usunięte. Możesz również podzielić się tym zaproszeniem, jeżeli znasz odpowiedni partner podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Kliknij tutaj, aby zalogować się do rozmowy kwalifikacyjnej, która będzie trwała przez cały maj i czerwiec 2022 r.