Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja zachęca obywateli i organizacje do podzielenia się swoimi opiniami na temat europejskiego aktu w sprawie odporności cybernetycznej

Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w celu zebrania opinii i doświadczeń wszystkich zainteresowanych stron na temat przyszłego europejskiego aktu w sprawie odporności cybernetycznej.

Glowing futuristic background with lock on digital integrated circuit

iStock photo Getty Images plus

Akt ten, ogłoszony po raz pierwszy przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2021 r., ma na celu ustanowienie wspólnych zasad cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do produktów cyfrowych i powiązanych usług wprowadzanych do obrotu w całej Unii Europejskiej. Wyniki konsultacji publicznych zostaną uwzględnione we wniosku Komisji dotyczącym prawodawstwa, który ma zostać przedstawiony w drugiej połowie bieżącego roku.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział:

Aby stawić czoła dzisiejszym różnorodnym i wyrafinowanym atakom cybernetycznym, potrzebujemy zaawansowanych technologii, bezpiecznej infrastruktury i ściślejszej współpracy operacyjnej, a także wspólnego podejścia do wskaźników referencyjnych cyberbezpieczeństwa dla produktów i usług. Oczekujemy na wkład wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji, aby pomóc nam w kształtowaniu nowego aktu w sprawie odporności cybernetycznej, który stanie się kluczowym elementem europejskich ram strategicznych, politycznych i legislacyjnych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Akt o cyberodporności uzupełni istniejące ramy prawne UE, które obejmują dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji ( dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) oraz akt o cyberbezpieczeństwie, a także przyszłą dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii, którą Komisja zaproponowała w grudniu 2020 r. Konsultacje publiczne potrwają najbliższe 10 tygodni, tj. do 25 maja 2022 r. Ponadto Komisja opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag w celu sporządzenia przeglądu zidentyfikowanych obecnie problemów i możliwych sposobów ich rozwiązania. Zaproszenie do zgłaszania uwag będzie otwarte na uwagi równolegle z konsultacjami publicznymi, również przez 10 tygodni.

Więcej informacji na temat konsultacji publicznych