Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja uruchamia europejską skrzynkę regulacyjną dla łańcucha bloków

Komisja uruchomiła europejską skrzynkę regulacyjną dla łańcucha bloków. Piaskownice są kontrolowanymi środowiskami, w których przedsiębiorstwa mogą testować swoje produkty i usługi, współpracując jednocześnie z odpowiednimi organami regulacyjnymi.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Ten piaskownica zapewni pewność prawa w odniesieniu do zdecentralizowanych rozwiązań technologicznych, w tym łańcucha bloków, poprzez określenie przeszkód w ich wdrożeniu z perspektywy prawnej i regulacyjnej oraz zapewnienie doradztwa prawnego, doświadczeń regulacyjnych i wytycznych w bezpiecznym i poufnym środowisku. Powinien on również umożliwić organom regulacyjnym i organom nadzoru poszerzenie ich wiedzy na temat najnowocześniejszych technologii blockchain oraz wymianę najlepszych praktyk w drodze dialogów.

W latach 2023–2026 Sandbox będzie wspierać 20 projektów rocznie, w tym przypadków użycia w sektorze publicznym w ramach europejskiej infrastruktury usług łańcucha bloków (EBSI) – projektu wielokrajowego w ramach cyfrowej dekady wspieranego przez Komisję, wszystkie państwa członkowskie, Norwegię i Liechtenstein. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków będzie otwarte do 14 kwietnia 2023 r.

Sandbox jest wspierany w ramach programu „Cyfrowa Europa”, unijnego programu finansowania ukierunkowanego na wprowadzanie technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej. Pomoże to również Europie w osiągnięciu ambicji w zakresie przywództwa cyfrowego w cyfrowej dekadzie, ponieważ zmniejszenie niepewności prawa związanej z łańcuchem bloków umożliwi jego upowszechnienie we wszystkich sektorach.

Więcej informacji