Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja ogłasza zaproszenia do składania wniosków o zainwestowanie ponad 176 mln euro w zdolności cyfrowe i technologie

Komisja Europejska ogłosiła nowy zestaw zaproszeń do składania wniosków w ramach programów prac programu „Cyfrowa Europa” na lata 2023–2024 w celu wzmocnienia zdolności cyfrowych w całej UE. Zaproszenia te są otwarte dla przedsiębiorstw, administracji publicznych i innych podmiotów z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG i państw stowarzyszonych. Budżet przeznaczony na ten zestaw zaproszeń do składania wniosków wynosi ponad 176 mln EUR.

Commission opens calls to invest over €176 million in digital capacities and tech

Ta runda inwestycji obejmuje dalsze wsparcie w wysokości 74 mln euro na tworzenie sektorowych przestrzeni danych, które stanowią podstawę unijnej strategii w zakresie danych, a także innych projektów w dziedzinie danych. W związku z tym projekty dotyczące infrastruktury od chmury do brzegu otrzymają dotacje w wysokości 30 mln euro, aby lepiej zintegrować różne rozwiązania brzegowe z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego, zapewniając ich skuteczną współpracę.

Kolejne 67,5 mln euro zostanie zainwestowane w sztuczną inteligencję (AI). Jednym z przykładów jest sojusz na rzecz technologii językowych ogłoszony w niedawnym pakiecie dotyczącym innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. Będzie to wspierać tworzenie europejskich dużych modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji. Wzbogaci to europejską różnorodność językową w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, a także zapewni większą autonomię w zakresie wykorzystywania i udostępniania europejskich danych.

Ogłoszone zostaną również zaproszenia do składania wniosków o zainwestowanie 4 mln euro w zaawansowane umiejętności cyfrowe, inwestycje w platformę na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, aby pomóc dorosłym w zdobyciu podstawowych umiejętności cyfrowych, oraz projekt „Dziewczęta i kobiety w sektorze cyfrowym”, aby wnieść wkład w lepszą politykę na rzecz osiągnięcia konwergencji płci w sektorze ICT. Kolejne 1 mln EUR w formie dotacji zostanie udostępnione na projekt mający na celu dalszą współpracę w zakresie wdrażania transgranicznych cyfrowych usług publicznych.

Termin nadsyłania tych zaproszeń upływa 29 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat działań wspieranych w ramach tych zaproszeń można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat ubiegania się o dotacje w ramach tych zaproszeń do składania wniosków i odpowiednich tematów można znaleźć na stronie internetowej. Wstępnie planuje się, że kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac na lata 2023–2024 zostaną opublikowane jeszcze tego lata.

Sesje informacyjne

Aby uzyskać więcej informacji