Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Komisja publikuje dokument roboczy służb Komisji dotyczący transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści

Komisja opublikowała sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia w sprawie transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści (rozporządzenie (UE) 2017/1128), poparte badaniem dotyczącym praktycznego stosowania przepisów dotyczących przenoszenia przez dostawców usług online w zakresie treści (SMART 2019/0024).

Dokument roboczy służb Komisji — Sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia (UE) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie możliwości przenoszenia płatne usługi online w zakresie treści są zobowiązane do zapewnienia swoim abonentom możliwości transgranicznego przenoszenia, gdy podróżują lub przebywają tymczasowo w innych państwach członkowskich, bez dodatkowych kosztów. Muszą one zapewniać dostęp do tych samych treści i funkcji, które są oferowane w państwie członkowskim zamieszkania abonenta.

Niniejszy dokument roboczy służb Komisji zawiera sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia. Zgodnie z wymogami art. 10 obejmuje on ocenę stosowania przepisów dotyczących przenoszenia przez dostawców usług online w zakresie treści w świetle zmian prawnych, technologicznych i gospodarczych. Ogólnie rzecz biorąc, zasady dotyczące przenoszenia danych sprawdziły się w odniesieniu do zaangażowanych stron, tj. konsumentów, dostawców usług i podmiotów praw autorskich. Od czasu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie możliwości przenoszenia zidentyfikowano jedynie ograniczoną liczbę problemów.

Niniejszy dokument roboczy służb Komisji został przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Smart 2019/0024 Study on Portability Regulation (Badanie na temat rozporządzenia w sprawie możliwości przenoszenia)

W badaniu oceniono stosowanie przepisów dotyczących przenoszenia przez dostawców usług online w zakresie treści, doświadczenia konsumentów, a także wpływ rozporządzenia w sprawie możliwości przenoszenia na dostawców usług i podmioty praw.

Pliki do pobrania

1) Staff Working Document - Report on the application of Regulation (EU) 2017/1128 on cross-border portability of online content services in the internal market
Pobierz 
2) SMART 2019-0024 Study on Portability Regulation 2017.1128
Pobierz 
3) Flash Eurobarometer 477a, Accessing Content Online, Cross-border Portability of Online Content Services and Intra-EU Calls, April 2019
Pobierz 
4) European Audiovisual Observatory, First feedback from the implementation of the Portability Regulation by free online video services, July 2019
Pobierz 
5) Portability regulation – Letter sent to competent national authorities by Director General of DG Connect, July 2018
Pobierz 
6) Impact Assessment SWD (2015) 270 final
Pobierz