Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja poszukuje informacji zwrotnych w celu poprawy dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych w sektorze publicznym

W dniu 19 lipca Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych.

keyboard key with the word feedback

© stuartmiles99 - iStock Getty Images Plus

Od dnia 23 czerwca 2021 r. wszystkie strony internetowe sektora publicznego i aplikacje mobilne w UE mają prawny obowiązek być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Ostatnim krokiem jest obecnie dokonanie przeglądu stosowania dyrektywy w praktyce. W tym celu w ramach dzisiejszych konsultacji zebrane zostaną informacje zwrotne od obywateli, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami, ale także od przedsiębiorstw, platform internetowych, naukowców, administracji publicznej i wszystkich innych zainteresowanych stron.

Konsultacje internetowe będą dostępne dla czytelników ekranu, przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i dostępne w krótszej, łatwej do czytania wersji dla osób z niepełnosprawnością poznawczą. Będzie on otwarty do 25 października 2021 r. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w przeglądzie i przyczynią się do poprawy wpływu dyrektywy na udostępnianie stron internetowych i aplikacji mobilnych sektora publicznego. Wyniki przeglądu zostaną opublikowane w dostępnym formacie w czerwcu 2022 r.