Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Dezinformacja na temat koronawirusa: rozszerzony program monitorowania platform ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek

Komisja opublikowała zestaw sprawozdań na temat dalszych działań podjętych przez sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji w celu zwalczania dezinformacji na temat koronawirusa. Pokazują one, że platformy zwiększyły widoczność autorytatywnych treści, a miliony użytkowników kierują się do specjalnych zasobów informacyjnych.

przywołanie fałszywych informacji

Włączyły one również do swoich usług polityki mające na celu usuwanie dezinformacji na temat szczepionek, w szczególności blokowanie setek tysięcy kont, ofert i oświadczeń reklamodawców związanych z koronawirusem i wprowadzającymi w błąd informacjami dotyczącymi szczepionek, a także zintensyfikowały współpracę z weryfikatorami informacji, aby zwiększyć widoczność zweryfikowanych treści na temat szczepień. Ta partia sprawozdań oznacza koniec początkowego sześciomiesięcznego okresu sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę znaczenie tej sprawozdawczości w obecnym kontekście epidemiologicznym, program będzie kontynuowany przez następne 6 miesięcy. Komisja zwróciła się również do platform internetowych o dostarczenie większej ilości danych na temat ewolucji rozprzestrzeniania się dezinformacji podczas kryzysu związanego z koronawirusem oraz na temat szczegółowego wpływu ich działań na szczeblu państw UE. 

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, powiedziała:

Pandemia stała się gruntem dla fałszywych twierdzeń, a teorie spiskowe i platformy są ważnym czynnikiem wzmacniającym tego rodzaju przekazy. Musimy kontynuować współpracę, aby usprawnić naszą walkę z dezinformacją, ale potrzebujemy większej przejrzystości i większych wysiłków ze strony platform internetowych. Rozszerzenie programu monitorowania jest cenną lekcją w naszych pracach nad przeglądem kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, powiedział:

Pandemia COVID-19 uwypukliła społeczną rolę platform, co wiąże się z odpowiednimi obowiązkami. Należy podjąć istotne kroki, aby zapobiec utrudnianiu przez dezinformację wspólnych wysiłków wszystkich państw UE w zakresie szczepień. Platformy muszą stać się bardziej przejrzyste, w tym pod względem skuteczności podejmowanych środków.

Ten miesięczny program sprawozdawczy został utworzony na mocy wspólnego komunikatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w celu zapewnienia rozliczalności wobec opinii publicznej wysiłków podejmowanych przez platformy i odpowiednie stowarzyszenia branżowe w celu ograniczenia dezinformacji w internecie związanej z koronawirusem. Dzisiejsze sprawozdania koncentrują się na działaniach podjętych w grudniu 2020 r. przez Facebook, Google, Microsoft, Twitter i TikTok.