Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Podprogram MEDIA w ramach programu „Kreatywna Europa” ogłasza pierwsze zaproszenia do składania wniosków na 2023 r.

Komisja publikuje sześć zaproszeń do składania wniosków w celu wsparcia filmu i sektora audiowizualnego na 2023 r. – pierwszą partię, która zostanie uzupełniona w kolejnych miesiącach.

photo of a person manipulating a tv camera

image by ponsulak - Getty iStock

Z łącznym budżetem w wysokości ponad 180 mln EUR w formie dotacji na 2023 r. komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” będzie nadal promował współpracę transgraniczną w celu zwiększenia skali produkcji audiowizualnych i zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego na szczeblu europejskim i globalnym. Możliwości finansowania będą wspierać rozwój, dystrybucję i promocję utworów europejskich, a jednocześnie wspierać innowacje w środowisku cyfrowym.

Pierwsze zaproszenia będą wspierać rozwój utworów europejskich, w tym filmów, seriali, gier wideo i zanurzeniowych treści, ich dystrybucję zarówno w teatrach, jak i na platformach internetowych, a także rozwój publiczności. Zainteresowane organizacje mogą znaleźć więcej informacji na poniższych linkach i rozpocząć składanie wniosków w dniu20 października.

  • Treści telewizyjne i internetowe umożliwiające niezależnym producentom podjęcie inicjatywy i prowadzenie własnej produkcji oryginalnej. 
  • Innowacyjne narzędzia i model biznesowy mające na celu poprawę widoczności i dostępności utworów europejskich oraz zwiększenie liczby odbiorców w środowisku cyfrowym. 
  • Europejski rozwój łupków w celu zachęcenia przedsiębiorstw produkcyjnych do stworzenia portfela 3–5 utworów, co zwiększy możliwości twórcze i sprzyja jakości. 
  • Opracowywanie gier wideo i treści immersyjnych w celu zwiększenia zdolności europejskich producentów gier wideo, studiów Extended Reality (XR) i firm zajmujących się produkcją audiowizualną do opracowywania gier wideo i interaktywnych doświadczeń immersyjnych.
  • Filmy w ruchu, aby zwiększyć obieg utworów europejskich i poszerzyć ich ogólnoeuropejską publiczność poprzez wspieranie dystrybucji kinowej i online zagranicznych filmów europejskich. 
  • Rozwój publiczności i edukacja filmowa w celu stymulowania zainteresowania odbiorców, w szczególności młodych, europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi. 

W nadchodzących miesiącach ogłoszone zostaną większe możliwości finansowania.