Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Cyberbezpieczeństwo: UE rozpoczyna pierwszą fazę rozmieszczania europejskiej infrastruktury centrów transgranicznych operacji bezpieczeństwa

Komisja, we współpracy z Europejskim Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC), ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu wyboru podmiotów w państwach członkowskich, które będą gospodarzami i operatorami transgranicznych platform wykrywania cyberzagrożeń, z których każda skupia odpowiednie podmioty publiczne z kilku państw członkowskich, a także podmioty prywatne.

Zapowiedziana w europejskiej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego z 2020 r., a ostatnio bardziej szczegółowa we wspólnym komunikacie w sprawie europejskiej polityki cyberobrony, jest to pierwszy etap tworzenia transgranicznej infrastruktury europejskich centrów operacji bezpieczeństwa (SOC), opartej na sztucznej inteligencji (AI) i innych najnowocześniejszych technologiach.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała:

Bezpieczna cyberprzestrzeń jest podstawą naszego życia cyfrowego, gospodarki cyfrowej i suwerenności UE. Ta nowa europejska infrastruktura jest niezbędna do zbudowania fundamentów i dzięki przyszłemu mechanizmowi solidarności zostanie uruchomiona na jeszcze większą skalę.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział:

Szybkość wykrywania jest kluczowym czynnikiem reagowania na cyberzagrożenia. Dzięki wdrożeniu europejskiej infrastruktury SOC skrócimy czas reakcji i ułatwiamy współpracę w celu stworzenia prawdziwej europejskiej tarczy cybernetycznej. 

Transgraniczne centra operacyjne ds. bezpieczeństwa będą zamawiać narzędzia i usługi do wykrywania zagrożeń cybernetycznych wraz z Europejskim Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, które początkowo wniesie wkład w wysokości 30 mln EUR w ramach programu „Cyfrowa Europa”. W następstwie niedawno ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu finansowane będą również dotacje w wysokości do 72,5 mln euro na wykrywanie zagrożeń cybernetycznych.

Ośrodki lub platformy mogą również ubiegać się o takie dotacje w celu uzupełnienia inwestycji wynikających ze wspólnych zamówień z Europejskim Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji