Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022: ogólny postęp, ale umiejętności cyfrowe, MŚP i sieci 5G pozostają w tyle

Komisja Europejska opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) z 2022 r., w którym śledzi się postępy poczynione w państwach członkowskich UE w dziedzinie technologii cyfrowych.

DESI visual

Podczas pandemii COVID-19 państwa członkowskie czyniły postępy w działaniach na rzecz cyfryzacji, ale nadal mają trudności z wypełnieniem luk w umiejętnościach cyfrowych, transformacji cyfrowej MŚP i rozwoju zaawansowanych sieci 5G. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, na który przeznaczono około 127 mld EUR na reformy i inwestycje w obszarze technologii cyfrowych, stanowi bezprecedensową okazję do przyspieszenia transformacji cyfrowej, na którą UE i jej państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić.

 

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager powiedziała:

Transformacja cyfrowa przyspiesza. Większość państw członkowskich czyni postępy w budowaniu odpornych społeczeństw i gospodarek cyfrowych. Od początku pandemii podjęliśmy znaczne wysiłki, aby wesprzeć państwa członkowskie w transformacji. Czy to poprzez plany odbudowy i zwiększania odporności, budżet UE lub, ostatnio, również w ramach zorganizowanego dialogu na temat edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych. Ponieważ musimy w jak największym stopniu wykorzystać inwestycje i reformy niezbędne do osiągnięcia celów cyfrowej dekady w 2030 r. Zmiana musi zatem nastąpić już teraz.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał:

Czynimy w UE postępy w realizacji naszych celów cyfrowych i musimy kontynuować wysiłki, aby UE stała się światowym liderem w wyścigu technologicznym. DESI pokazuje, w jakich obszarach musimy jeszcze bardziej wzmocnić nasze działania, na przykład w zakresie pobudzania cyfryzacji naszego przemysłu, w tym MŚP. Musimy zintensyfikować wysiłki, aby zapewnić każdemu MŚP, przedsiębiorstwom i przemysłowi w UE najlepsze dostępne rozwiązania cyfrowe oraz dostęp do światowej klasy infrastruktury łączności cyfrowej.

Pełny komunikat prasowy.

Related content

Zasięg sieci szerokopasmowych w Europie w 2021 r.

Report / Study | 28 lipiec 2022

Badanie „Broadband Coverage in Europe” ma na celu monitorowanie postępów państw członkowskich UE w realizacji ich konkretnych celów dotyczących zasięgu łączności szerokopasmowej, a mianowicie: „Powszechny zasięg szerokopasmowy z prędkością co najmniej 100 Mb/s, z możliwością zwiększenia do prędkości gigabitowej do 2025 r.” oraz „Łączność gigabitowa dla wszystkich do 2030 r.”.

Badanie przedsiębiorstw dotyczące gospodarki opartej na danych 2022

Report / Study | 28 lipiec 2022

Badanie przedsiębiorstw na temat gospodarki opartej na danych analizuje stan gospodarki opartej na danych w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej poprzez mapowanie wykorzystania i wymiany danych, źródeł przechowywanych danych i miejsca, z jaką dane są analizowane, oraz sposobu, w jaki dane te przyczyniają się do zwiększenia wartości gospodarczej.