Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Akt prawny o usługach cyfrowych: Komisja tworzy nowe Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej

Po wejściu w życie aktu o usługach cyfrowych – nowych przełomowych przepisów UE na rzecz bezpieczniejszego i bardziej odpowiedzialnego środowiska internetowego – Wspólne Centrum Badawcze Komisji (JRC) ustanawia Europejskie Centrum Przejrzystości Algorytmicznej (ECAT).

Będzie on wspierał egzekwowanie nowych przepisów dzięki najwyższemu poziomowi wiedzy technicznej i naukowej.

Główna siedziba ECAT będzie mieściła się w siedzibie JRC w Sewilli, a jej personel będzie również mieścił się w Brukseli i Isprze. Oczekuje się, że będzie on w pełni operacyjny w pierwszym kwartale 2023 r. i ma stać się środkiem ciężkości międzynarodowych badań w tej dziedzinie, działając jako centrum wiedzy dla zweryfikowanych naukowców analizujących dane dostarczone na podstawie aktu o usługach cyfrowych.

W akcie o usługach cyfrowych wzywa się do zwiększenia nadzoru nad systemami algorytmicznymi wykorzystywanymi przez bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki. Obejmuje to sposób moderowania treści i proponowania informacji swoim użytkownikom. Nowe Centrum będzie wspierać Komisję w ocenie, czy funkcjonowanie takich algorytmów jest zgodne z obowiązkami w zakresie zarządzania ryzykiem wynikającymi z aktu o usługach cyfrowych.

Aby zapewnić, że Komisja jest wyposażona w najlepsze talenty w tej dziedzinie, JRC rozpoczęło kampanię rekrutacyjną dla ekspertów w dziedzinie nauki o danych, projektowania algorytmicznego, audytu algorytmicznego i innych ściśle ze sobą powiązanych dziedzin. Zgłoszenia można składać do 9 stycznia 2023 r. Oprócz rekrutacji w JRC Komisja prowadzi obecnie również rekrutację do zespołu DSA w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT).

Więcej informacji na temat aktu o usługach cyfrowych