Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Polityka spójności UE: Wykaz ponad 1,5 mln projektów finansowanych przez UE dostępny na nowej platformie publicznej

Komisja uruchomiła w tym tygodniu „Kohesio”, publiczną platformę internetową gromadzącą wszystkie informacje na temat ponad 1,5 mln projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich finansowanych od 2014 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Tego rodzaju kompleksową platformę danych dotyczących projektów, dostępną we wszystkich językach UE, stworzono i powszechnie udostępniono po raz pierwszy. Jej powstanie wymagało ścisłej współpracy z instytucjami zarządzającymi w różnych państwach członkowskich lub regionach, ponieważ projektami spójności zarządzają władze krajowe i regionalne.

Pełny tekst komunikatu prasowego

Platforma Kohesio

8 Europejskie Forum Spójności