Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID: UE uruchamia nową funkcję unieważniania

Komisja przyjęła w tym tygodniu unijny mechanizm umożliwiający cofnięcie fałszywych lub błędnych unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID. Dzięki temu środkowi, gdy zaświadczenie zostanie cofnięte w jednym państwie członkowskim, zostanie ono również uznane za nieważne w innych państwach członkowskich.

image of a person holding a smartphone with a covid certificate on display

European Commission

Od czasu uruchomienia systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID w lipcu 2021 r. wydano ponad 1,7 mld zaświadczeń. Ze względu na swoją skuteczną rolę w znoszeniu ograniczeń w podróżowaniu unijne zaświadczenia stały się czasem celem dla oszustów, ale ogólna liczba zaświadczeń wydanych w sposób oszukańczy lub omyłkowy pozostaje bardzo niska. W przypadku wykrycia oszustwa lub błędów ważne jest, aby odnośne certyfikaty mogły zostać cofnięte. Chociaż kilka państw członkowskich wprowadziło już systemy unieważniania na szczeblu krajowym, nowy system na szczeblu UE umożliwi bezpieczne i skuteczne transgraniczne anulowanie za pośrednictwem unijnej bramy sieciowej. Poprawa ta powinna jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie do systemu unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

Więcej informacji

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID