Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

UE wspiera dziennikarstwo transgraniczne kwotą 8 mln euro

Siedem konsorcjów organizacji informacyjnych otrzyma wsparcie UE dla projektów transgranicznych mających na celu wzmocnienie sektora mediów informacyjnych.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

W następstwie pierwszego zaproszenia do składania wniosków dotyczących partnerstw dziennikarskich w 2021 r. wybrano siedem projektów w ramach inicjatywy NEWS zapowiedzianej w planie działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego.

7 projektów partnerstwa dziennikarskiego będzie finansowanych w ramach programu „Kreatywna Europa”. Ich ogólnym celem jest sprostanie wyzwaniom strukturalnym, przed którymi stoi sektor mediów informacyjnych, oraz wsparcie wzmocnienia mediów w obliczu transformacji cyfrowej i zwiększonej konkurencji. Skupiają one wiele organizacji medialnych zajmujących się mediami informacyjnymi w celu utworzenia ogólnosektorowych sieci dla pracowników mediów i koncentrują się na transformacji przedsiębiorstw opartych na współpracy lub projektach dziennikarskich opartych na współpracy. Zwycięzcy zostali wybrani przez niezależnych ekspertów oceniających 32 wnioski z całej Europy.

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, powiedziała:

Od szkoleń w zakresie bezpieczeństwa po dotacje dla mediów lokalnych projekty te mają na celu wspieranie dziennikarzy ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej. Po raz pierwszy w historii UE wspiera takie partnerstwa dziennikarskie. I nie jest to ostatni raz. Chcemy zainwestować co najmniej 75 mln euro w podobne projekty do 2027 r. Intensyfikujemy działania, zarówno pod względem finansowania, jak i prawodawstwa, aby wspierać wolność i pluralizm mediów, ponieważ chodzi o zdrowie naszych demokracji”.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał: 

Mediastoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań, takich jak spadek dochodów, przyspieszona transformacja cyfrowa, a także zagrożenia dla pluralizmu i niezależności mediów. Dzięki zapowiedzianemu dziś wsparciu UE w wysokości 8 mln euro wspieramy współpracę między dziennikarzami i mediami, aby pomóc im we wprowadzaniu innowacji, testowaniu nowych formatów, budowaniu nowych umiejętności, a tym samym wzmacnianiu ich odporności.

Pełny komunikat prasowy.