Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

RADA DS. HANDLU I TECHNOLOGII MIĘDZY UE A STANAMI ZJEDNOCZONYMI: Zaproszenie do wniesienia wkładu w pierwszą edycję WG1 Terminologia i systematyka sztucznej inteligencji

UE i Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują wkład w 65 kluczowych pojęć związanych ze sztuczną inteligencją, które są niezbędne do zrozumienia podejść do sztucznej inteligencji opartych na analizie ryzyka, wraz z ich interpretacjami i wspólnymi definicjami, które zostały opublikowane w ramach czwartego ministerialnego posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii w maju 2023 r. Szczególnie zachęca się do przedstawiania uwag na temat kompletności, adekwatności i poprawności definicji.

Podczas czwartego posiedzenia ministerialnego, które odbyło się w maju 2023 r., współprzewodniczący Rady ds. Handlu i Technologii UE i USA dokonali przeglądu postępów i zapowiedzieli kluczowe inicjatywy, w tym postępy w realizacji wspólnego planu działania w zakresie sztucznej inteligencji poprzez powołanie trzech grup ekspertów, które skupią się na terminologii i taksonomii sztucznej inteligencji, normach i narzędziach na rzecz godnej zaufania sztucznej inteligencji i zarządzaniu ryzykiem, a także na monitorowaniu i mierzeniu ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją.

Od tego czasu grupy:

UE i Stany Zjednoczone postanowiły położyć szczególny nacisk na generyczną sztuczną inteligencję, w tym na związane z nią możliwości i zagrożenia, w pracach nad planem działania. Prace te uzupełnią proces G-7 dotyczący sztucznej inteligencji w Hiroszimie. Wspólne oświadczenie znajduje się tutaj.

Niniejszy plan działania, udostępniony na posiedzeniu ministerialnym TTC (grudzień2022 r.), ma na celu ukierunkowanie rozwoju narzędzi, metod i podejść do zarządzania ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Wspiera on wspólne zainteresowanie UE i USA wspieranie międzynarodowych wysiłków normalizacyjnych i promowanie godnej zaufania sztucznej inteligencji w oparciu o wspólne zaangażowanie na rzecz wartości demokratycznych i praw człowieka.

JAK WNIEŚĆ WKŁAD:

1. Kliknij na ten link

2. Proszę przedstawić informacje zwrotne: podziel się swoimi spostrzeżeniami za pośrednictwem specjalnego formularza internetowego. Otrzymane uwagi zostaną podane do wiadomości publicznej, zateminformacje osobowe lub szczególnie chronione nie powinny być uwzględniane.

3. Termin zgłaszania uwag upływa 24 listopada 2023 r. o godz. 23.59 CET/17:59 EDT.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie „Pierwsze wydanie TTC WG1 UE-USA. Terminologia i systematyka sztucznej inteligencji | Futurium” (europa.eu).