Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

16,5 mln EUR na wsparcie technologii medialnych, współpracy transgranicznej i dostępu obywateli do informacji

Komisja Europejska ogłosiła dziś trzy zaproszenia do składania wniosków o łącznej wartości 16,5 mln euro, aby wesprzeć pluralistyczne informacje, innowacyjne treści medialne i lepszy dostęp obywateli UE do wielojęzycznych informacji.

Media room camera and monitors

@Gettyimages

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków o wartości 8 mln EUR koncentruje się na utworzeniu lub rozbudowie europejskich centrów mediów, takich jak wirtualne lub fizyczne transgraniczne serwisy informacyjne. Będzie wspierać rozwój wspólnej produkcji redakcyjnej i wspólnych ofert treści dotyczących spraw europejskich, w kilku językach, między różnymi organizacjami medialnymi w całej Europie, przy pełnym poszanowaniu niezależności redakcyjnej.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach europejskich platform medialnych o wartości 6 mln euro pomoże organizacjom medialnym zwiększyć ich zasięg i ma na celu stymulowanie tworzenia innowacyjnych treści informacyjnych za pomocą narzędzi wykorzystujących technologie takie jak sztuczna inteligencja, Web3, blockchain, a także zaawansowane wyszukiwarki i algorytmy rekomendacji treści.

Trzeci projekt o wartości 2,5 mln euro przyczyni się do utworzenia europejskiego portalu transmisji strumieniowej, który ułatwi obywatelom dostęp do różnorodnych treści dostarczanych przez nadawców publicznych i prywatnych. Wykorzysta również narzędzia sztucznej inteligencji i przygotuje grunt pod bardziej zanurzanie i wymianę doświadczeń w zakresie oglądania.

Wezwania te stanowią kontynuację planu działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego oraz europejskiego planu działania na rzecz demokracji. Są one otwarte dla organizacji mediów informacyjnych i nadawców, a także dla innych organizacji w sektorze mediów. Dalsze informacje, w tym terminy składania wniosków, są dostępne w ramach poszczególnych zaproszeń do składania wniosków.

Dodatkowe informacje:

Możliwości finansowania przez UE sektora mediów informacyjnych