Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Europejski akt o wolności mediów: Komisja rozpoczyna publiczne konsultacje

W tym tygodniu Komisja opublikowała otwarte konsultacje publiczne na temat przyszłego europejskiego aktu o wolności mediów, przełomowej inicjatywy zapowiedzianej przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2021 r. w celu ochrony pluralizmu i niezależności mediów na rynku wewnętrznym UE.

photo of a  journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Dzisiejsze konsultacje zostały poprzedzone opublikowanym 21 grudnia 2021 r. zaproszeniem do zgłaszania uwag, w którym określono główne cele inicjatywy oraz możliwe rozwiązania i skutki.

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała:

Media są filarem demokracji. Jednak obecnie filar ten pęka, a rządy i prywatne grupy próbują wywierać na mediach presję. Dlatego Komisja zaproponuje wspólne zasady i zabezpieczenia w celu ochrony niezależności i pluralizmu mediów. Dziennikarze powinni móc wykonywać swoją pracę, informować obywateli i pociągać władze do odpowiedzialności bezstronnie i bez strachu. Obecnie prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje w celu przedstawienia najlepszej propozycji.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał: 

Musimy zadbać o to, by europejskie media pozostawały niezależne, innowacyjne i zrównoważone oraz działały bez nieuzasadnionej ingerencji w ich działalność, zarówno prywatnej, jak i publicznej. Rozpoczynamy dziś konsultacje w sprawie przyszłego aktu o wolności mediów: chcielibyśmy poznać Państwa poglądy i zastanowić się nad rozwiązaniami na rzecz odpornego rynku mediów, który dostarcza obywatelom różnorodnych i wiarygodnych informacji.

Pełny tekst komunikatu prasowego