Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Europejski akt o wolności mediów: Komisja proponuje przepisy chroniące pluralizm i niezależność mediów w UE

Komisja Europejska przyjęła dziś europejski akt o wolności mediów – nowy zbiór przepisów chroniących pluralizm i niezależność mediów w UE.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Proponowane rozporządzenie zawiera między innymi zabezpieczenia przed ingerencją polityczną w decyzje redakcyjne i przed inwigilacją. Kładzie się w nim nacisk na niezależność i stabilne finansowanie mediów publicznych, a także na przejrzystość własności mediów i przydzielania reklam państwowych. Określono w nim również środki mające na celu ochronę niezależności redaktorów i ujawnianie konfliktów interesów. Ponadto ustawa zajmie się kwestią koncentracji mediów i utworzy nową niezależną Europejską Radę ds. Usług Medialnych, w skład której wchodzą krajowe organy ds. mediów. Komisja przyjęła również uzupełniające zalecenie, aby zachęcić do stosowania wewnętrznych zabezpieczeń niezależności redakcyjnej.

Pełny tekst komunikatu prasowego

Related content