Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Oficjalnie zainicjowany projekt European Newsroom

European Newsroom gości korespondentów z 18 agencji prasowych.

© image by artisteer - Getty/iStock

Dziś projekt European Newsroom został oficjalnie zainicjowany przez wiceprzewodniczącą Věrę Jourovą i wiceprzewodniczącą Schinasa.

Po opublikowaniu otwartego zaproszenia do składania wniosków o wartości 1,76 mln EUR w grudniu 2021 r. wybrano konsorcjum europejskich agencji informacyjnych, które będzie prowadzić niezależną sprawozdawczość w sprawach UE.

European Newsroom gości korespondentów 18 agencji prasowych koordynowanych przez Deutsche Presse-Agentur i założył swoją bazę macierzystą w siedzibie Belgi, belgijskiej agencji prasowej w Brukseli. Prace redakcyjne rozpoczęły się już w lipcu 2022 r.

Korespondenci, oprócz regularnej pracy na rzecz swojej agencji, wspólnie opracowują przewody informacyjne na temat spraw europejskich, dostarczając sobie nawzajem wiadomości i kanały rozpowszechniania wiadomości, oferując w ten sposób odbiorcom na całym kontynencie kompleksową, wielojęzyczną i ogólnoeuropejską perspektywę dotyczącą spraw UE, zgodnie z wysokimi standardami zawodowymi. 

European Newsroom oferuje również szkolenia mające na celu wyposażenie korespondentów w celu przeciwdziałania rosnącej dezinformacji. Niedawno otworzyła swoje drzwi dla Ukrinform, ukraińskiej agencji prasowej, która nie będzie uiszczać opłat za dostęp do serwisów European Newsroom.

Środki finansowe Komisji Europejskiej pokryją jej koszty operacyjne do końca 2023 r. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Related content

Europejskie centrum informacyjne agencji prasowych

Projects story | 08 grudzień 2021

18 agencji informacyjnych łączy siły i współpracuje w ramach wspólnego „europejskiego serwisu informacyjnego”, przestrzeni dla korespondentów do wspólnej pracy i szkolenia w Brukseli w celu opracowywania i rozpowszechniania informacji na temat spraw UE.