Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci: Komisja proponuje nowe przepisy chroniące dzieci

Komisja przedstawiła dziś nowe unijne przepisy, które będą zapobiegać niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych w internecie i zwalczać to zjawisko.

Top view image of two kids lying on the floor and playing with tablet and smartphone watching movie or gaming.

iStock photo Getty images plus

Tylko w 2021 r. na całym świecie zgłoszono 85 mln zdjęć i filmów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych. Wiele innych przypadków pozostaje niezgłoszonych, a zjawisko to jest wszechobecne. Pandemia COVID-19 pogorszyła ten problem – w 2021 r. fundacja Internet Watch odnotowała wzrost liczby potwierdzonych przypadków niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych o 64 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pełny tekst komunikatu prasowego