Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa” ogłaszane są w dziedzinie technologii cyfrowych i europejskich centrów innowacji cyfrowych

W tym tygodniu Komisja ogłosiła pierwszy zestaw zaproszeń do składania wniosków w ramach programu „Cyfrowa Europa”. Jest to następstwo przyjęcia programów prac, na które przeznaczono prawie 2 mld EUR na inwestycje mające na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej.

logo of the Digital Europe Programme

Zaproszenia są otwarte dla przedsiębiorstw, organizacji i administracji publicznej z państw członkowskich UE, a także dla podmiotów z innych państw stowarzyszonych z programem „Cyfrowa Europa”.

Dotacje te będą przeznaczone na inwestycje o wartości ponad 415 mln EUR w chmurę obliczeniową w infrastrukturę brzegową, przestrzenie danych, sztuczną inteligencję (AI), infrastrukturę komunikacji kwantowej, w rozwój umiejętności cyfrowych obywateli oraz projekty promujące bezpieczniejszy internet, zwalczające niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych i dezinformację, do końca 2022 r.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków otwiera również możliwość utworzenia i wdrożenia sieci Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowych (EDIH). Centra te będą wspierać przedsiębiorstwa prywatne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, oraz sektor publiczny w ich transformacji cyfrowej.  

Więcej informacji na temat ubiegania się o dotacje w ramach niniejszego zestawu zaproszeń do składania wniosków