Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Odejść na IRIS²: satelitarne sieci szerokopasmowe na obszarach wiejskich i oddalonych

7 marca 2023 r. Rada UE przyjęła IRIS² (Infrastruktura na rzecz odporności, wzajemnych połączeń i bezpieczeństwa satelitarnego) i wyraziła ostateczną zgodę na nową konstelację satelitarną UE.

Wyciągi Sentinel-1B z Kourou

IRIS² będzie wieloorbitalnym systemem setek satelitów, zapewniającym bezpieczną łączność rządową (GOVCOM), a także komercyjne oferty szerokopasmowe. System satelitarny rozpocznie świadczenie usług w 2024 r. i będzie działał z pełną przepustowością do 2027 r.

W dniu 14 lutego 2023 r. Parlament Europejski przyjął zdecydowaną większością głosów sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny program bezpiecznej łączności (IRIS²) na lata 2023–2027.

Satelitarne sieci szerokopasmowe na obszarach wiejskich i oddalonych

Program IRIS² zapewni dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych, które mogą pomóc w usunięciu martwych stref komunikacyjnych na obszarach oddalonych. Obejmie on całą UE, w tym regiony najbardziej oddalone.

Ambitny unijny system bezpiecznej komunikacji kosmicznej umożliwi świadczenie usług komercyjnych przez sektor prywatny. Dostęp do zaawansowanych, niezawodnych i szybkich łączy szerokopasmowych dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie, w tym na obszarach wiejskich, zwiększy spójność między państwami członkowskimi. Łączność szerokopasmowa ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w Europie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i oddalonych, i ma bezpośredni wpływ na jakość życia obywateli UE, a także na możliwości zatrudnienia.

Całkowity koszt programu szacuje się na 6 mld EUR. Wkład Unii w latach 2022–2027 wynosi 2,4 mld EUR. Finansowanie będzie pochodzić z różnych źródeł sektora publicznego (wkłady z budżetu UE, państw członkowskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)) oraz inwestycji sektora prywatnego.

IRIS² jest jednym z narzędzi wdrażania strategii kosmicznej UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Zapoznaj się z pełnym komunikatem prasowym, a także z pytaniami i odpowiedziami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strategii.