Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Podpisano umowę o przyjęciu pierwszego europejskiego superkomputera eksaskalowego

Umowa o przyjęciu pierwszego europejskiego superkomputera eksaskalowego: Jupiter został podpisany między Wspólnym Przedsięwzięciem w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) a centrum obliczeń superkomputerowych Jülich w Niemczech, a jego świadkami był Robert Viola, dyrektor generalny DG Connect Komisji Europejskiej.

photo of a supercomputer at the Jülich Supercomputing Centre, Germany

Jülich Forschungszentrum

Jupiter będzie pierwszym europejskim komputerem eksaskalowym o wartości ponad miliarda obliczeń na sekundę. Po pełnym zainstalowaniu i uruchomieniu na kampusie Forschungszentrum Jülich ( Centrum Superkomputerowe im. Jülicha) w 2023 r. europejskie obliczenia superkomputerowe będą miały pierwsze miejsce na świecie. Jest to ważny krok naprzód w dziedzinie obliczeń superkomputerowych w Europie i ogromny bodziec dla europejskiej nauki.

W związku z tym JUPITER będzie wspierać rozwój wysoko precyzyjnych modeli złożonych systemów, przy czym jedna z największych mocy obliczeniowych na Ziemi.  Modele te symulują warunki i rozwiązania problemów, takich jak zmiana klimatu i odkrywanie narkotyków, dekodowanie ludzkiego mózgu, rozwijanie systemów wczesnego ostrzegania przed tsunami, a także przyczynianie się do tworzenia zrównoważonej produkcji energii.

Umożliwi to również intensywne wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizę bardzo dużych ilości danych, w tym na potrzeby inicjatywy „Kierunek Ziemia”. Inicjatywa ta przyczyni się do rozwoju w skali globalnej bardzo dokładnego cyfrowego bliźniaka Ziemi, aby lepiej zrozumieć zmianę klimatu i ekstremalne zdarzenia pogodowe oraz ich skutki, a także monitorować i przewidywać interakcje między zjawiskami naturalnymi a działalnością człowieka na niespotykaną dotąd skalę.

Ta masowa moc obliczeniowa zostanie zaprojektowana z silnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i przyjaznych dla środowiska obliczeń superkomputerowych. Będzie on zasilany zieloną energią elektryczną i chłodzony za pomocą energooszczędnego systemu chłodzenia wody.

Jupiter będzie dostępny dla szerokiego grona użytkowników europejskich, niezależnie od tego, gdzie w Europie się znajdują, w społecznościach naukowych, w przemyśle i w sektorze publicznym. Dostęp do zasobów obliczeniowych nowej maszyny będzie zarządzany wspólnie przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC i Niemcy. 

Maksymalny budżet tego superkomputera wyniesie 500 mln EUR i będzie on współfinansowany w 50 % przez Unię Europejską, a w 50 % przez rząd niemiecki (w równych częściach przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz Ministerstwo Kultury i Nauki kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia (MKW NRW)).

Kolejne kroki

W podpisanej obecnie umowie o przyjęcie określono warunki dla każdej ze stron. Procedura udzielania zamówień na ten nowy superkomputer będzie zarządzana przez Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC i zostanie wkrótce rozpoczęta.

Kontekst ogólny

W czerwcu 2022 r. Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC ogłosiło wybór nowych obiektów, które będą gospodarzami nowych światowej klasy superkomputerów w Niemczech, Polsce, Irlandii, Grecji i na Węgrzech. Te jednostki przyjmujące zostały wybrane w wyniku dwóch zaproszeń do wyrażenia zainteresowania ogłoszonych w grudniu 2021 r.

Aby wyposażyć Europę w wiodącą na świecie infrastrukturę obliczeń superkomputerowych, Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zakupiło już osiem superkomputerów zlokalizowanych w całej Europie. Obecnie działa sześć superkomputerów:  LUMI w Finlandii, LEONARDO we Włoszech, Vega w Słowenii, MeluXina w Luksemburgu, Discoverer w Bułgarii i Karolina w Republice Czeskiej. Trwają również prace nad dwoma kolejnymi superkomputerami:  MareNostrum5 w Hiszpanii i deucalion w Portugalii. 

Więcej informacji