Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Nieformalne spotkanie ministrów kultury UE w sprawie wsparcia dla Ukrainy, przyszłości europejskich mediów i europejskiej różnorodności kulturowej

Věra Jourová, Marija Gabriel i Thierry Breton uczestniczą w nieformalnym spotkaniu z ministrami kultury UE.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel i komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, wezmą udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów kultury UE w dniach 7–8 marca 2022 r. w Angers we Francji.

Ponieważ dyskusje odbywają się w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, wstępna dyskusja okrągłego stołu skupi się na wsparciu ukraińskich artystów, dziennikarzy, pracowników sektora kultury i sektora mediów. Opublikowane zostanie specjalne oświadczenie.

Kolejne dyskusje skupią się na przyszłości mediów w Europie i wzmacnianiu różnorodności kultury europejskiej w internecie. Tematy, na które należy zwrócić uwagę, to wolność prasy, pluralizm mediów, zrównoważone modele finansowania, wsparcie publiczne na szczeblu unijnym i krajowym, zaufanie publiczne do mediów oraz wyszukiwalność treści internetowych. Będzie to również okazja do potwierdzenia zaangażowania Europy na rzecz różnorodności kulturowej i językowej jako filaru wartości europejskich poprzez zaproponowanie konkretnych środków mających na celu wzmocnienie europejskiej suwerenności kulturowej w epoce cyfrowej.

8 marca europejscy ministrowie kultury skupią się na ochronie i promowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Więcej informacji na temat wsparcia UE dla sektora mediów informacyjnych można znaleźć w niniejszym arkuszu informacyjnym