Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Wolność mediów: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Węgrom w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących łączności elektronicznej

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Węgrom w związku z naruszeniem unijnych przepisów telekomunikacyjnych w związku z decyzją Węgierskiej Rady ds. Mediów o odrzuceniu wniosku Klubradio o wykorzystanie widma radiowego z bardzo wątpliwych powodów.

radio journalist

© Getty images

Warunki użytkowania widma radiowego oraz procedury przyznawania, przedłużania, odnawiania lub cofania tych praw podlegają unijnym przepisom dotyczącym łączności elektronicznej określonym w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej (dyrektywa (UE) 2018/1972). Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi łączności elektronicznej prawa użytkowania częstotliwości radiowych muszą być przyznawane na podstawie obiektywnych, przejrzystych, niedyskryminacyjnych i proporcjonalnych kryteriów.

 

Pełny tekst komunikatu prasowego