Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Nowy akt o interoperacyjnej Europie w celu zapewnienia bardziej wydajnych usług publicznych dzięki lepszej współpracy między administracjami krajowymi w zakresie wymiany danych i rozwiązań informatycznych

Komisja przyjęła wniosek dotyczący aktu w sprawie interoperacyjnej Europy oraz towarzyszący mu komunikat w celu wzmocnienia transgranicznej interoperacyjności i współpracy w sektorze publicznym w całej UE.

graphic showing 2 men standing into mobile phone screens and giving paper folders through modern app

iStock photo Getty images plus

Akt ten będzie wspierał tworzenie sieci suwerennych i wzajemnie połączonych cyfrowych administracji publicznych oraz przyspieszy transformację cyfrową europejskiego sektora publicznego. Pomoże on UE i jej państwom członkowskim w świadczeniu lepszych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw i jako taki jest niezbędnym krokiem w kierunku osiągnięcia europejskich celów cyfrowych na 2030 r. i wspierania zaufanych przepływów danych. Przyczyni się to również do oszczędności kosztów, a interoperacyjność transgraniczna może przynieść oszczędności w wysokości od 5,5 do 6,3 mln EUR dla obywateli oraz od 5,7 do 19,2 mld EUR dla przedsiębiorstw mających do czynienia z administracjami publicznymi.

Pełny tekst komunikatu prasowego