Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Światowy Dzień Wolności Prasy: Komisja opowiada się za wolnością i pluralizmem mediów

Z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy Komisja potwierdziła swoje zaangażowanie w obronę wolności i pluralizmu mediów w UE i poza nią.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Věra Jourová wygłosiła przemówienie w Parlamencie Europejskim i powiedziała:

W tym roku chciałbym oddać hołd dziennikarzom, którzy znajdują się na pierwszej linii w Ukrainie. Informują nas o ryzyku życia. Pokazują nam, czego Rosja nie chce widzieć. Naszym pierwszym priorytetem jest ich bezpieczeństwo. Jednocześnie intensyfikujemy nasze działania w UE, przedstawiając w zeszłym tygodniu nowe przepisy przeciwko nadużywaniu drogi sądowej przeciwko dziennikarzom oraz akt o wolności mediów. 

(Zob. również jej przekaz wideo).

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał:

Agresja wojskowa Rosji na Ukrainę przypomniała nam, że wolność i pluralizm mediów, które chronią nasze demokracje, nie mogą być uznawane za oczywistość. Będziemy nadal wspierać nasz przemysł medialny, chronić zagrożonych dziennikarzy i nieustannie walczyć o naszą wolną i niezależną prasę. Dzięki przyszłemu aktowi o wolności mediów będziemy wspierać odporny rynek mediów, który dostarcza obywatelom różnorodnych i wiarygodnych informacji.

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell wydał oświadczenie w imieniu UE. W 2020 r. po raz pierwszy Komisja przedstawiła kompleksowe europejskie podejście do mediów oparte na europejskim planie działania na rzecz demokracji i planie działania dotyczącym mediów i sektora audiowizualnego, których celem jest wzmocnienie europejskich mediów i pomoc w utrzymaniu europejskiej autonomii kulturowej i technologicznej w cyfrowej dekadzie.

W ubiegłym tygodniu Komisja przyjęła pakiet dotyczący strategicznych powództw zmierzających do stłumienia debaty publicznej (SLAPP), zapewniając dziennikarzom i obrońcom praw człowieka narzędzia do walki z nadużywaniem postępowań sądowych. Pakiet ten uzupełnia zalecenie Komisji w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy, określając działania takie jak utworzenie niezależnych krajowych służb wsparcia, w tym telefonów zaufania, porad prawnych, wsparcia psychologicznego i schronisk oraz środki mające na celu zapewnienie im bezpieczeństwa w internecie.

Jeszcze w tym roku Komisja przyjmie również europejski akt o wolności mediów, który po raz pierwszy zapisze w prawie UE zabezpieczenia służące ochronie pluralizmu mediów i niezależności redakcyjnej mediów. Pluralizm mediów jest jednym z kluczowych elementów rocznego sprawozdania na temat praworządności i w tym kontekście Komisja nadal monitoruje sytuację we wszystkich państwach członkowskich UE.

Komisja nadal zapewnia również wsparcie finansowe w celu wspierania wolności i pluralizmu mediów

Więcej informacji

Polityka wolności i pluralizmu mediów