Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Redagowanie tekstu europejskiego: wspieranie tworzenia scenariuszy w europejskim sektorze audiowizualnym

Dwa projekty realizowane w ramach współpracy otrzymają wsparcie UE na rzecz tworzenia węzłów pisarzy audiowizualnych.

A group of people working together in an informal setting.

iStock Getty Images Plus

W lipcu 2021 r. Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektu pilotażowego „Przypisywanie do Europy”. Celem jest wspieranie europejskiego sektora audiowizualnego w osiągnięciu wysokiego poziomu doskonałości w zakresie opracowywania i pisania treści dymatycznych wysokiej jakości poprzez podnoszenie umiejętności talentów kreatywnych pracujących nad cyklami fabularnymi oraz wspieranie powstawania silnych i zróżnicowanych zespołów.

Aby osiągnąć ten cel, zaproszenie będzie wspierać projekty ułatwiające tworzenie ośrodków kreatywnych, które będą działać jako akceleratory lub inkubatory talentów. Zainteresowane konsorcja zostały poproszone o przedstawienie innowacyjnych metod wyboru utalentowanych pisarzy, począwszy od koncepcjonalizacji, a skończywszy na rzeczywistym napisaniu serii fabularnych i potencjalnym nawiązywaniu kontaktów z nabywcami.

Dwa wybrane projekty otrzymają 70 % współfinansowania UE przez 16 miesięcy, począwszy od lata 2022 r.

European Writers Club (European Writers Club)

„European Writers Club” (EWC) ma na celu pobudzenie i ułatwienie współpracy między twórcami, pisarzami, nadawcami i producentami europejskich seriali telewizyjnych w celu pobudzenia kreatywności i oryginalności. Nadrzędnym celem jest zachęcanie do tworzenia nowych oryginalnych pomysłów, które wykraczają poza granice krajowe i europejskie i mają potencjał szybkiego dostępu do rynków, a zatem konkurują z treściami pochodzącymi z globalnych platform strumieniowych.

W tym celu Europejska Rada Zakładowa stworzy europejską sieć specjalistów z branży. Wprowadzi nowe metody tworzenia historii poprzez organizowanie dostosowanych do potrzeb obozów, których centralnym elementem są procesy zbiorowe i oparte na współpracy. Projekt zapewni współpracę nie tylko między różnymi dziedzinami łańcucha wartości i częściami łańcucha wartości, ale również ponad granicami językowymi, które stanowią podatny grunt dla udanych koprodukcji.

Konsorcjum tworzą partnerzy z 4 regionów regionalnych w całej Europie:

  • Nordic Hub, reprezentowany przez duńską Krajową Szkołę Filmową z siedzibą w Kopenhadze, obejmującą Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię i Islandię.
  • South Hub, reprezentowany przez AGADIC z siedzibą w Galicji, obejmujący Hiszpanię, Portugalię, Włochy i Francję.
  • Centrum Wschodnie, reprezentowane przez Estoński Instytut Filmowy z siedzibą w Tallinie, reprezentujące kraje bałtyckie.
  • Western Hub reprezentowany przez Screen Ireland z siedzibą w Dublinie, obejmujący Irlandię.

Każde centrum ułatwi jeden obóz albo stymuluje pomysły, wzmacnia koncepcję, albo stymuluje nadawców, a także ułatwia prowadzenie studiów magisterskich dla lokalnego przemysłu poprzez transmisję strumieniową do całego przemysłu europejskiego za pośrednictwem wspólnej strony internetowej.

Wsparcie UE: 1 mln EUR

Połączenie kreatywne

Celem projektu jest stworzenie hybrydowego i innowacyjnego ośrodka analitycznego dla pisarzy i producentów o nazwie „Kreatywna Connection”. Jego celem jest wzmocnienie nowych i doświadczonych talentów w dziedzinie pisania w Europie, podniesienie jakości wysokiej klasy serii oraz dzielenie się wiedzą i wiedzą fachową. W tym celu konsorcjum przedsiębiorstw produkcyjnych ogłosi zaproszenie do składania wniosków w sprawie połączenia nowych i doświadczonych talentów w dziedzinie telewizji i filmów w UE.

Wybrani specjaliści będą inspirowani innymi uczestnikami, specjalistami z branży i ekspertami z innych dziedzin, którzy mogą poszerzyć swoją wizję. Najbardziej ugruntowani pisarze i producenci będą również doradzać nowym specjalistom, dzieląc się swoimi doświadczeniami w tym sektorze.

Pod przewodnictwem Lemming Film (Niderlandy) konsorcjum to Razor Film (Niemcy) oraz Haut & Court TV (Francja) i będzie zarządzane w ścisłej współpracy z innymi członkami The Creatives i przy wsparciu Le Groupe Ouest (Francja).

Wsparcie UE: 700,000 EUR