Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

5G Badania i standardy

Komisja Europejska współpracuje z przemysłem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G jako narzędzie badawczo-innowacyjne służące ustrukturyzowaniu i ukierunkowaniu europejskich badań 5G.

    Earth-from-space-with-network-connections-overlay

 

Badania prowadzone przez UE w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G (5G-PPP) mają na celu wspieranie europejskiego know-how technologicznego i wiodącej pozycji przemysłowej w sieciach 5G. Ma również na celu zbadanie pojawiających się technologii, które przygotują się na kolejne epoki 5G. Wyniki badań mają na celu kształtowanie standardów 5G, walidację odpowiedniej identyfikacji widma oraz wspieranie globalnej wizji 5G. W ramach programu 5G-PPP utworzono specjalne grupy robocze ds. architektury, wizji, widma, norm, oceny technologii, badań, motoryzacji, bezpieczeństwa itp. w celu konsolidacji wyników odpowiednich europejskich projektów badawczych.

Przypadek norm i widma

Standaryzacja sieci 5G rozpoczęła się na początku 2016 r. w ramach projektu partnerstwa 3 rd Generation (3GPP), kluczowego organu normalizacyjnego dla globalnych systemów łączności ruchomej. Pierwsza fala standardów jest dostępna w wersji 3GPP Release 15, a druga fala jest w trakcie opracowywania i powinna być dostępna do 2020 r. UE zamierza nadal wpływać na technologiczną definicję przyszłych systemów łączności (5G i dalej), a co za tym idzie, na standardy poprzez swoje zaawansowane badania. Komisja Europejska określa standardy 5G jako jeden z pięciu obszarów priorytetowych w ramach inicjatywy na rzecz cyfryzacji europejskiego przemysłu.

Podobnie, identyfikacja widma 5G oficjalnie rozpoczęła się na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2015 (WRC-15) ITU w celu zdefiniowania widma dedykowanego 5G powyżej 6 GHz do 2019 r. W tym kontekście badania unijne przewidują ocenę możliwości zastosowania różnych rozpatrywanych pasm.

Plan badań 5G w Europie

Badania 5G są finansowane w ramach unijnego programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” i są organizowane w trzech etapach:

Faza 1: Przyszła architektura sieci 5G

Faza 1 PPP 5G, obejmująca okres 2015–2017, przyniosła istotne rezultaty w zakresie podstawowych technologii 5G. Oprócz postępów w zakresie klasycznej wydajności radiowej i sieciowej pojawiły się wirtualne architektury sieci wspierające dostosowane do potrzeb fragmenty sieci, a także sieci heterogeniczne, tj. „sieć sieci”, w tym sieci satelitarne.

W dniu 1 lipca 2015 r. Komisja Europejska uruchomiła 19 projektów badawczych o budżecie 129 mln EUR na rozwiązanie tych problemów i zapewnienie istotnych elementów przyszłej architektury sieci 5G. Ich kluczowe osiągnięcia są podstawą technologiczną dla przyszłych sieci 5G i w znacznym stopniu przyczyniły się do procesu normalizacji 5G.   

Faza 2: Dążenie do demonstracji i eksperymentów z udziałem pionowych gałęzi przemysłu

Faza 2 PPP 5G, obejmująca lata 2017–2019, rozszerza te wyniki i ustanawia bliższe relacje między społecznością 5G a przemysłem pionowym. Druga faza ma na celu przejście w kierunku dowodu koncepcji i eksperymentów. Aktywnie angażuje branże wertykalne, które mają być częścią głównych użytkowników przyszłych sieci 5G.

W dniu 1 czerwca 2017 r. Komisja Europejska uruchomiła 21 projektów na łączną kwotę około 150 mln EUR. Wiele nowych zainteresowanych stron (ponad 60 % uczestników etapu 2) przystąpiło do partnerstwa publiczno-prywatnego, umożliwiając projektom inicjowanie demonstracji i eksperymentowania z technologiami 5G w kontekście zbliżonym do różnych typów przyszłych użytkowników sieci (ludzie, roboty, samochody, „rzeczy” itp.).

Faza 3: Koniec z platformami 5G, połączoną i zautomatyzowaną mobilnością, testami w branżach wertykalnych i długoterminową ewolucją 5G

Pierwsza fala fazy 3 PPP 5G skonsoliduje wyniki poprzednich faz poprzez integrację end-to-end eksperymentalnej infrastruktury sieciowej 5G. W dniu 1 lipca 2018 r. uruchomiono trzy projekty finansowane przez UE, które tworzą kompleksowe platformy łączące ponad piętnaście obiektów próbnych w dziesięciu różnych krajach UE. Uzyskana w ten sposób infrastruktura zostanie wykorzystana do walidacji wariantów technologicznych w pełnym kontekście systemowym oraz do walidacji kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI) 5G PPP.

Druga fala fazy 3 polega na wspieraniu pilotów ponad korytarzami transgranicznymi w zakresie mobilności połączonej i zautomatyzowanej (CAM). W dniu 1 listopada 2018 r. Komisja Europejska uruchomiła trzy projekty w zakresie badań naukowych i innowacji obejmujące trzy korytarze transgraniczne uzgodnione przez sąsiednie państwa członkowskie. Głównym celem jest wykorzystanie łączności pojazdów w celu stworzenia kompletnego ekosystemu wokół samochodów i pojazdów, obsługując nie tylko przypadki użycia związane z bezpieczeństwem, ale także bogaty zestaw aplikacji, w tym konserwacja, ubezpieczenie, infotainment, pomoc kierowcy i autonomiczna jazda.

Trzecia fala będzie wspierać wdrażanie prób i pilotów, poświęconych zademonstrowaniu możliwości zastosowania sieci 5G dla zastosowań wertykalnych (media i rozrywka, przemysł, zdrowie, transport i motoryzacja, energia,...) działających na platformach 5G end-to-end od pierwszej fali. W połowie 2019 r. uruchomiono siedem nowych projektów, na łączną kwotę 100 mln EUR ze środków UE.

Ostatnia fala zajmie się długofalową ewolucją systemów komunikacyjnych, badając technologie, które nie zostały jeszcze lub nie w pełni uwzględnione w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 5G, oraz utoruje drogę do inteligentnych systemów łączności wykraczających poza sieć 5G.

 

Poza badaniami

Dokument wizyjny 5G został opracowany wraz z PPP 5G w 2015 r. wraz z trwającymi badaniami oraz w celu wsparcia rozwoju badań i standardów 5G. Opisano w nim główne przypadki innowacji i zastosowań sieci 5G oraz sprecyzowano europejską wizję 5G.

Europejska wizja 5G stawia branże wertykalne, takie jak sektor motoryzacyjny, w centrum zastosowań 5G. Rewolucjonizuje sposób projektowania i funkcjonowania dzisiejszych sieci. Sieci 5G są uważane za elastyczne platformy sieciowe, które mogą dostosować się do wszechstronnych wymagań określonych cyfrowych zastosowań biznesowych, takich jak te przewidywane dla autonomicznej jazdy, inteligentnych fabryk, zdalnej opieki zdrowotnej i inteligentnej energii.

Od tego czasu Komisja Europejska i PPP 5G pracowały nad wieloma aspektami wynikającymi z tej wizji, takimi jak wymagania różnych pionów czy ogólnoeuropejski plan działania w zakresie prób 5G. Regularnie publikowane sąbiałe księgi iplany działania zawierające wyniki bieżącej współpracy.

W ramach działań następczych w związku z pracami w zakresie badań naukowych i innowacji Komisja Europejska ściśle współpracuje z państwami członkowskimi i przemysłem w zakresie różnych etapów wdrażania planu działania na rzecz sieci 5G opublikowanego w 2016 r., przygotowując się do skutecznego i skoordynowanego wdrożenia sieci 5G wśród państw UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

5G

5G to kluczowa technologia sieciowa nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

Zobacz też

5G i pola elektromagnetyczne

Europejski kodeks łączności elektronicznej odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu spójnych warunków wdrażania sieci 5G przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

5G Obserwatorium

Europejskie Obserwatorium 5G umożliwia UE ocenę postępów w realizacji planu działania 5G i podjęcie działań w celu jego pełnej realizacji.

Plan działania 5G

Plan działania na rzecz sieci 5G to strategiczna inicjatywa, która sprawi, że sieć 5G stanie się rzeczywistością dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw w całej UE.

Zintegrowana i zautomatyzowana mobilność

Connected and Automated Mobility to wyjątkowa okazja, aby nasze systemy transportowe były bezpieczniejsze, czystsze, wydajniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na potrzeby połączonej i zautomatyzowanej mobilności na europejskich ścieżkach transportowych.