Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wsparcie dla Broadband rollout

Komisja Europejska wspiera unijne przedsiębiorstwa, kierowników projektów i władze w zwiększaniu zasięgu sieci, aby osiągnąć cele unijnego społeczeństwa gigabitowego.

© Unia Europejska

fix-empty

Strategia UE w zakresie dostępu szerokopasmowego

Szerokopasmowa Europa promuje strategię Komisji na rzecz łączności na rzecz europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., a także wizję określoną w cyfrowej dekadzie europejskiej transformacji cyfrowej do 2030 r., aby połączyć obywateli i przedsiębiorstwa z sieciami o bardzo dużej przepustowości, co umożliwi wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE innowacyjne produkty, usługi i aplikacje.

Ta wizja społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. opiera się na trzech głównych celach strategicznych:

  • Łączność gigabitowa dla wszystkich głównych czynników społeczno-gospodarczych;
  • nieprzerwany zasięg sieci 5G dla wszystkich obszarów miejskich i głównych dróg transportu lądowego;
  • dostęp do łączności oferujący co najmniej 100 Mb/s dla wszystkich europejskich gospodarstw domowych.

Ambicją cyfrowej dekady jest to, że do 2030 r.:

  • wszystkie europejskie gospodarstwa domowe są objęte siecią gigabitową;
  • wszystkie obszary zaludnione są objęte siecią 5G.

Wsparcie na rzecz upowszechniania sieci szerokopasmowych

Przedsiębiorstwa UE, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz kierownicy projektów zajmujący się wdrażaniem łączy szerokopasmowych odgrywają kluczową rolę w osiąganiu unijnych celów w zakresie łączności. UE wspiera wdrażanie sieci poprzez oferowanie wskazówek, ułatwianie wymiany najlepszych praktyk i informowanie obywateli o dostępności sieci na ich obszarze. Kierownicy projektów mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej, a także zapoznać się z siecią biur kompetencji szerokopasmowych (BCO), która skupia ekspertów w celu omówienia i dzielenia się wsparciem technicznym w zakresie wdrażania łączy szerokopasmowych. Obszary wiejskie i oddalone stanowią szczególne wyzwanie dla przyciągania inwestycji w sieci szerokopasmowe. Podręcznik dotyczący sieci szerokopasmowych dla obszarów wiejskich i oddalonych pomaga decydentom politycznym i kierownikom projektów szerokopasmowych we wdrażaniu szybkich sieci w trudnych obszarach.

Fundusz na rzecz Sieci Szerokopasmowych „Łącząc Europę”

W 2017 r. Komisja wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym uruchomiła fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych na obszarach o niedostatecznym zasięgu Europy. W ramach instrumentu „Łącząc Europę” Komisja zainwestowała w fundusz 100 mln euro. Fundusz łączy inwestycje prywatne i publiczne w celu wsparcia finansowania mniejszych projektów szerokopasmowych o wyższym ryzyku. Projekty te pomogą Komisji osiągnąć cele w zakresie łączności poprzez projekty realizowane przez start-upy i małe przedsiębiorstwa, wdrażając najlepsze, dostępne technologie na obszarach o niedostatecznym zasięgu. Dowiedz się więcej o funduszu

Najnowsze wiadomości

EVENT |
WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

SPRAWOZDANIE/BADANIE |
Zasięg łączności szerokopasmowej w Europie w 2022 r.

W badaniu dotyczącym zasięgu sieci szerokopasmowych z 2022 r. monitoruje się postępy państw członkowskich w realizacji celów określonych w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, a mianowicie: „Łączność gigabitowa dla wszystkich do 2030 r.” i „co najmniej 5G na wszystkich obszarach zaludnionych”.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Możliwość połączenia z internetem

Celem UE jest to, by do 2030 r. Europa stała się najbardziej połączonym kontynentem.

Szczegółowe wyjaśnienia

Sieci szerokopasmowe w krajach UE

Znaleźć aktualne informacje na temat rozwoju sieci szerokopasmowych w każdym kraju, a także krajowe strategie i polityki na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych.

Zobacz też

Otwórz Internet

Przepisy UE przewidują zasadę otwartego dostępu do Internetu: ruch internetowy jest traktowany bez dyskryminacji, blokowania, ograniczania lub ustalania priorytetów.

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zestaw narzędzi Connectivity Toolbox

Zestaw narzędzi do łączności oferuje wskazówki dotyczące wdrażania sieci światłowodowych i sieci 5G. Sieci te będą oferować znaczne możliwości gospodarcze.

Widmo radiowe: podstawy komunikacji bezprzewodowej

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem sieci publicznych lub prywatnych, wykorzystuje widmo radiowe, tj. szereg fal radiowych, do przenoszenia informacji. Taka komunikacja może odbywać się między ludźmi, ludźmi i maszynami lub systemami („rzeczy” bardziej ogólne) lub między...

5G

5G jest kluczową technologią sieci nowej generacji, która umożliwi innowacje i będzie wspierać transformację cyfrową.

112: Numer alarmowy UE

Potrzebujesz pomocy? 112 to Twój ratujący życie numer! 112 to bezpłatny europejski numer alarmowy, dostępny w całej UE.